คำสั่ง

ITA ปี 2564

ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
User Rating:  / 0
PoorBest 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ลำดับ/ปีงบประมาณ รายการ ลงวันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
 7/2563

 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3)

 ลว.23เม.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
 6/2563

 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 ลว.23เม.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
 5/2563  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ลว.15เม.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร 
4/2563 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโลน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 (CoronaVirus Disease 2019 COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.31มี.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
 3/2563  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)  ลว.9มี.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร 
 2/2563  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)  ลว.4พ.ย.63  ดาวน์โหลดเอกสาร
 1/2563  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ลว.24ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
 4/2562  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3)  ลว.22ก.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
 3/2562  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)  ลว.30เม.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร 
 2/2562  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)  ลว.13ก.พ.62 ดาวน์โหลดเอกสาร 
 1/2562  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ลว.1ต.ค.61 ดาวน์โหลดประกาศ/ดาวน์โหลดเอกสาร 
 002/2561  บันทึกข้อความ เรื่องขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ลว.2ต.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร
 1/2561  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ลว.2ต.ค.60  ดาวน์โหลดเอกสาร


ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ลำดับ/ปีงบประมาณ รายการ ลงวันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
9/2563   ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สขร.)  ลว.4มิ.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร 
8/2563   ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สขร.)   ลว.5พ.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
  7/2563  ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สขร.)  ลว.6เม.ย.63  ดาวน์โหลดเอกสาร 
  6/2563  ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สขร.)  ลว.9มี.ค.63   ดาวน์โหลดเอกสาร
  5/2563  ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สขร.)  ลว.5ก.พ.63   ดาวน์โหลดเอกสาร
 4/2563   ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สขร.)  ลว.8ม.ค.63  ดาวน์โหลดเอกสาร
 3/2563   ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562-เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562) อบต.บ้านฉาง  ลว.31ธ.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
 2/2563   ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สขร.)  ลว.12ธ.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
 1/2563   ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สขร.)  ลว.7พ.ย.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
 13/2562   ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สขร.)    ลว.30ก.ย.62  ดาวน์โหลดเอกสาร/ดาวน์โหลดตาราง
 12/2562   ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สขร.)   ลว.2ก.ย.62  ดาวน์โหลดเอกสาร/ดาวน์โหลดตาราง
 11/2562   ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สขร.)   ลว.5ส.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร/ดาวน์โหลดตาราง
10/2562  ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สขร.)   ลว.3ก.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร/ดาวน์โหลดตาราง
9/2562   ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สขร.)  ลว.2มิ.ย.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2562   ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สขร.)  ลว.9พ.ค.62   ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2562  ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สขร.)  ลว.5เม.ย.62   ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2562  ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สขร.)  ลว.8มี.ค.62   ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2562   ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สขร.)  ลว.8ก.พ.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2562   ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สขร.)  ลว.8ม.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2562   ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สขร.)  ลว.4ธ.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2562   ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สขร.)  ลว.5พ.ย.61   ดาวน์โหลดเอกสาร
 1/2562  ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สขร.)  ลว.4ต.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
11/2561   ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สขร.)  ลว.5ก.ย.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
10/2561   ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สขร.)  ลว.9ส.ค.61   ดาวน์โหลดเอกสาร
9/2561   ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สขร.)  ลว.11ก.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2561   ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สขร.)  ลว.4มิ.ย.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
  7/2561  ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สขร.)  ลว.3พ.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2561   ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สขร.)  ลว.10เม.ย.61   ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2561   ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สขร.)  ลว.6มี.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2561   ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สขร.)  ลว.5ก.พ.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2561   ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สขร.)  ลว.9ม.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2561   ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สขร.)  ลว.7ธ.ค.60  ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2561   ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สขร.)  ลว.2พ.ย.60   ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2560  ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (สขร.) ลว.12มิ.ย.60   ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2560  ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (สขร.)  ลว.8พ.ค.60  ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2560   ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (สขร.)  ลว.10เม.ย.60  ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2560   ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (สขร.)  ลว.7มี.ค.60   ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2560  ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (สขร.)  ลว.6ก.พ.60  ดาวน์โหลดเอกสาร


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

ลำดับ/ปีงบประมาณ รายการ ลงวันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
9/2563  ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สขร.)  ลว.4มิ.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร 
8/2563  ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สขร.) ลว.5พ.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร 
  7/2563  ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สขร.)  ลว.6เม.ย.63  ดาวน์โหลดเอกสาร 
  6/2563  ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สขร.)  ลว.9มี.ค.63   ดาวน์โหลดเอกสาร
  5/2563  ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สขร.)  ลว.5ก.พ.63   ดาวน์โหลดเอกสาร
 4/2563   ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สขร.)  ลว.8ม.ค.63  ดาวน์โหลดเอกสาร
 3/2563   ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562-เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562) อบต.บ้านฉาง  ลว.31ธ.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
 2/2563   ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สขร.)  ลว.12ธ.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
 1/2563   ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สขร.)  ลว.7พ.ย.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
 13/2562   ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สขร.)    ลว.30ก.ย.62  ดาวน์โหลดเอกสาร/ดาวน์โหลดตาราง
 12/2562   ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สขร.)   ลว.2ก.ย.62  ดาวน์โหลดเอกสาร/ดาวน์โหลดตาราง
 11/2562   ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สขร.)   ลว.5ส.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร/ดาวน์โหลดตาราง
10/2562  ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สขร.)   ลว.3ก.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร/ดาวน์โหลดตาราง
9/2562   ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สขร.)  ลว.2มิ.ย.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2562   ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สขร.)  ลว.9พ.ค.62   ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2562  ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สขร.)  ลว.5เม.ย.62   ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2562  ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สขร.)  ลว.8มี.ค.62   ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2562   ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สขร.)  ลว.8ก.พ.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2562   ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สขร.)  ลว.8ม.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2562   ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สขร.)  ลว.4ธ.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2562   ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สขร.)  ลว.5พ.ย.61   ดาวน์โหลดเอกสาร
 1/2562  ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สขร.)  ลว.4ต.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
11/2561   ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สขร.)  ลว.5ก.ย.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
10/2561   ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สขร.)  ลว.9ส.ค.61   ดาวน์โหลดเอกสาร
9/2561   ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สขร.)  ลว.11ก.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2561   ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สขร.)  ลว.4มิ.ย.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
  7/2561  ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สขร.)  ลว.3พ.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2561   ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สขร.)  ลว.10เม.ย.61   ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2561   ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สขร.)  ลว.6มี.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2561   ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สขร.)  ลว.5ก.พ.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2561   ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สขร.)  ลว.9ม.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2561   ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สขร.)  ลว.7ธ.ค.60  ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2561   ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สขร.)  ลว.2พ.ย.60   ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2560  ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (สขร.) ลว.12มิ.ย.60   ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2560  ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (สขร.)  ลว.8พ.ค.60  ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2560   ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (สขร.)  ลว.10เม.ย.60  ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2560   ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (สขร.)  ลว.7มี.ค.60   ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2560  ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (สขร.)  ลว.6ก.พ.60  ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลผู้บริหารอบต.บ้านฉาง

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต.บ้านฉาง

ฝากข้อความถึงเรา

Guests are shown between [].

Smileys
Very HappySmileWinkSadSurprisedShockedConfusedCoolLaughingMadRazzEmbarrassedCrying or Very SadEvil or Very MadTwisted EvilRolling EyesExclamationQuestionIdeaArrowNeutralMr. GreenGeekUber Geek

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

000304
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
177
0
177
127
177
0
304

Your IP: 54.236.58.220
Server Time: 2021-03-02 17:12:32