คำสั่ง

ITA ปี 2564

ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
User Rating:  / 0
PoorBest 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


⌲แผนอัตรากำลัง 3 ปี

ลำดับ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
 4 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ลว.30ก.ย.63  ดาวน์โหลดเอกสาร
3 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 ลว.28ก.ย.60  ดาวน์โหลดเอกสาร
2 ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1) ลว.1เม.ย.59  ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 ลว.29ก.ย.57  ดาวน์โหลดเอกสาร

 

⌲แผนการจัดการความรู้ในองค์กร

ลำดับ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
 4 แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2564-2566 ดาวน์โหลดเอกสาร
3 แผนพัฒนาส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563  ดาวน์โหลดเอกสาร
2 แผนการจัดการความรู้ในองค์กร (KM)  ดาวน์โหลดเอกสาร
1 แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)  ดาวน์โหลดเอกสาร

 

⌲นโยบาย ฯลฯ

ลำดับที่/ปีงบประมาณ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2564 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ลว.29ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2563 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ลว.15ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2563 เจตจำนงในการบริหารงาน ลว.15ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2563 นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส  ลว.15ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2563 นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี  ลว.15ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2563 ข้อบังคับอบต.บ้านฉางว่าด้วยจรรยาข้าราชการอบต.บ้านฉาง  ลว.15ต.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2563 เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  ลว.15ต.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2563 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง  ลว.15ต.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2562 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ลว.19ต.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2562 ข้อบังคับอบต.บ้านฉางว่าด้วยจรรยาข้าราชการอบต.บ้านฉาง  ลว.19ต.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2562 เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  ลว.19ต.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2562  นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี  ลว.19ต.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2562  นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส  ลว.19ต.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2562 แผนเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562  ลว.19ต.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร

 

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่/ปีงบประมาณ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2564  คำสั่งอบต.บ้านฉาง ที่ 015/2564 เรื่อง จ้างและแต่งตั้งพนักงานจ้างทั่วไป  ลว.1ก.พ.64 ดาวน์โหลดเอกสาร 
4/2564 บันทึกข้อความ ที่ 41/2563 เรื่อง สรุปการลงเวลาปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2564  ลว.1ก.พ.64  ดาวน์โหลดเอกสาร  
3/2564 บันทึกข้อความ ที่ 10/2563 เรื่อง สรุปการลงเวลาปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563  ลว.7ม.ค.64  ดาวน์โหลดเอกสาร  
2/2564 บันทึกข้อความ ที่ 534/2563 เรื่อง สรุปการลงเวลาปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563   ลว.4ธ.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร  
1/2564 บันทึกข้อความ ที่ 493/2563 เรื่อง สรุปการลงเวลาปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563   ลว.11พ.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร 
9/2563 บันทึกข้อความ ที่ 216/2563 เรื่อง สรุปการลงเวลาปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ลว.11มิ.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2563 บันทึกข้อความ ที่ 166/2563 เรื่อง สรุปการลงเวลาปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2563 ลว.5พ.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2563 บันทึกข้อความ ที่ 129/2563 เรื่อง สรุปการลงเวลาปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2563 ลว.3เม.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2563 บันทึกข้อความ ที่ 75/2563 เรื่อง สรุปการลงเวลาปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ลว.4มี.ค.63 ดาวน๋โหลดเอกสาร
5/2563 บันทึกข้อความ ที่ 36/2563 เรื่อง สรุปการลงเวลาปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2563  ลว.3ก.พ.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2563 บันทึกข้อความ ที่ 2/2563 เรื่อง สรุปการลงเวลาปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2562  ลว.7ม.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2563 บันทึกข้อความ ที่ 518/2563 เรื่อง สรุปการลงเวลาปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562  ลว.12ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2563 บันทึกข้อความ ที่ 477/2563 เรื่อง สรุปการลงเวลาปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2562  ลว.11พ.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2563 กำหนดเวลาการมาปฏิบัติราชการจำนวนวันลา จำนวนครั้งมาสาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ลว.15ต.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2563 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล และการเพิ่มค่าจ้างของลูกจ้างประจำ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ลว.10ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2563 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล รอบที่1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ลว.10ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2563 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ลว.10ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2563 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ลว.10ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2562 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2562 ลว.22เม.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2562 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล และการเพิ่มค่าจ่างของลูกจ้างประจำ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ลว.22เม.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2562 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ลว.22เม.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2562 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ลว.22เม.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2561 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลว.18เม.ย.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2561 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูอบต. และลูกจ้างประจำ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลว.18เม.ย.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2561 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง รอบที่ 1  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลว.10ต.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2561 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูอบต. และลูกจ้างประจำ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลว.10ต.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่ปีงบประมาณ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
23/2563  ประกาศผลการเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดสำนักปลัด อบต.บ้านฉาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ลว.29ม.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร 
22/2563  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกสรรประเภทพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดสำนักปลัดอบต.บ้านฉาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ลว.28ม.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร 
21/2563  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างทั่วไปของอบต.บ้านฉาง ลว.12ม.ค.64  ดาวน์โหลดเอกสาร
20/2563 การมอบอำนาจของนายกอบต.บ้านฉาง ให้ปลัดอบต.บ้านฉาง ปฏิบัติราชการแทน  ลว.7ม.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
19/2563 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล   ลว.17ธ.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
18/2563  รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล  ลว.3ธ.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร 
17/2563  รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล  ลว.14พ.ย.63  ดาวน์โหลดเอกสาร 
16/2563  หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ลว.19ต.ค.63  ดาวน์โหลดเอกสาร 
15/2563  หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบลและการเพิ่มค่าจ้างของลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลว.19ต.ค.63  ดาวน์โหลดเอกสาร
14/2563  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูอบต. ลว.19ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร 
13/2563  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลว.19ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
12/2563  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลว.19ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร 
11/2563  รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ลว.19ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
10/2563 การมอบอำนาจของนายกอบต.บ้านฉาง ให้ปลัดอบต.บ้านฉางปฏิบัติราชการแทน ลว.7ม.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
9/2563 บันทึกข้อความ ที่ 451/2562 เรื่อง ขอส่งสำเนาแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ประกาศใช้แล้ว ลว.22ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2563

ประกาศอบต.บ้านฉาง เรื่องแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานอบต.บ้านฉาง

ลว.18ต.ค.62 ประกาศ/ ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2563

บันทึกรายงานการประชุม คณะกรรมการสจัดทำแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานอบต.บ้านฉาง ครั้งที่ 1/2562 

 ลว.17ต.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2563 บันทึกข้อความ ที่ 448/2562 เรื่องขออนุมัติประกาศใช้แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานอบต.บ้านฉาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ลว.17ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2563 คำสั่งอบต.บ้านฉาง ที่ 229/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก  ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานอบต.บ้านฉาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ลว.15ต.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2563 บันทึกข้อความ ที่ 439/2562 เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการฯและแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานของพนักงาน อบต.บ้านฉาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ลว.15ต.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2563 ประกาศอบต.บ้านฉาง เรื่อง ประกาศกำหนดการประชุมประจำเดือนคณะผู้บริหาร ปลัดอบต. ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของอบต.บ้านฉาง  ลว.15ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2563 คำสั่งอบต.บ้านฉาง ที่ 229/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจในการทำงานของอบต.บ้านฉาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ลว.15ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ลำดับที่/ปีงบประมาณ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2563 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2563 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2562 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2562 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2562  สรุปผลการประเมินผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูอบต. ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง อบต.บ้านฉาง  ลว.18ต.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลผู้บริหารอบต.บ้านฉาง

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต.บ้านฉาง

ฝากข้อความถึงเรา

Guests are shown between [].

Smileys
Very HappySmileWinkSadSurprisedShockedConfusedCoolLaughingMadRazzEmbarrassedCrying or Very SadEvil or Very MadTwisted EvilRolling EyesExclamationQuestionIdeaArrowNeutralMr. GreenGeekUber Geek

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

000285
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
158
0
158
127
158
0
285

Your IP: 54.236.58.220
Server Time: 2021-03-02 16:39:29