คำสั่ง

ITA ปี 2564

ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
User Rating:  / 0
PoorBest 

⌲ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 pt1

 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000


หมายเลขติดต่อภายใน

ลำดับที่ ชื่อส่วนราชการ หมายเลข ต่อ แฟกซ์
1  สำนักงานปลัด  02-581-6754  207-213  02-581-6754 ต่อ 207
 กองคลัง  02-581-6754  203-205  02-581-6756
 กองช่าง  02-581-6754  216-218  
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  02-581-3372  202  


 

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Facebook : อบต.บ้านฉาง จ.ปทุมธานี

 

 

Line@Official :

 

Clip

ดูแผนที่อบต.บ้านฉาง คลิ๊กที่นี่

 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

ลำดับที่ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2564   คำสั่งอบต.บ้านฉาง ที่ 17/2564 เรื่อง อนุมัติและอนุญาตให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างปฏิบัติงานตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ประจำปี พ.ศ. 2564 ลว.1ก.พ.64  ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2564  คำสั่งอบต.บ้านฉาง ที่ 009/2564 เรื่อง อนุมัติจัดชุดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรณรงค์ป้องกันและระงับโรคติดต่อฯ และกิจกรรมการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในเขตพื้นที่ อบต.บ้านฉาง  ลว.18ม.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร 
1/2564  คำสั่งอบต.บ้านฉาง ที่ 1/2564 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดประชาสัมพันธ์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มาติดต่อราชการช่วงเวลาพักเที่ยง  ลว.7ม.ค.64  ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2563 บันทึกข้อความ เรื่องการรายงานผลการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมเดอะไพน์ รีสอร์ท ตำบลท้ายเกาะ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี  ลว.3เม.ย.63  ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2563 คำสั่งอบต.บ้านฉาง ที่ 51/2563 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการควบคุมและป้องกันแก้ไขไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อบต.บ้านฉาง  ลว.23มี.ค.63  ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2563 ประกาศเจตนารมณ์ของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลบ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี สู่ "วัด บ้าน สราญใจ" ด้วย 3 พันธกิจ  ลว.18มี.ค.63  ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2563 คำสั่งอบต.บ้านฉาง ที่ 47/2563 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ลว.9มี.ค.63  ดาวน์โหลดเอกสาร
 3/2562 บันทึกรายงานการประชุม การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล อบต.บ้านฉาง เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ลว.28พ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
 2/2562 บันทึกการทำความตกลงร่วมมือกันในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของอบต.บ้านฉาง ลว.18มี.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
 1/2562 บันทึกความร่วมมือทางการศึกษาศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง ลว.28ม.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
 3/2561 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดำเนินงานส่งเสริมประประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในด้านการเรียนการสอน  ลว.19มิ.ย.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
 2/2561 บันทึกรายงานการประชุม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.บ้านฉาง ครั้งที่ 1/2561 (รอบเดือนตุลาคม 2560-มีนาคม 2561)   ลว.29มี.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
 1/2561 บันทึกรายงานการประชุม การจัดทำประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง (เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1  ลว.23มี.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร

 

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ธนาคารกรุงไทยมาให้บริการรับลงทะเบียนโครงการ "เราชนะ" สำหรับผู้ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน หรือไม่สามารถเข้าถึงสัญญาณอินเตอร์เน็ต รวมถึงผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ ที่พักอาศัยอยู่ในตำบลบ้านฉาง ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ณ ที่ทำการอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

 

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ผู้บริหารอบต.บ้านฉาง นำโดย นายเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 และเจ้าหน้าที่อบต.บ้านฉาง บูรณาการร่วมกับเทศบาลเมืองปทุมธานี ดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอย ณ บริเวณพื้นที่ตำบลบ้านฉาง หมู่ที่ 2 เพื่อป้องกันการลักลอบทิ้งขยะ และเผาขยะในพื้นที่ตำบลบ้านฉาง

147336466_1920812138084556_2244106733804309781_o.jpg147810022_1920812051417898_3510584659172495051_o.jpg147962820_1920812108084559_5576325242505446706_o.jpg147984187_1920812154751221_4150517050217080341_o.jpg146879156_1920811978084572_3301701107531609256_o.jpg147353270_1920812201417883_7476524214897299945_o.jpg147788599_1920812081417895_2802622505898115745_o.jpg148266301_1920812034751233_916631224294896761_o.jpg147333951_1920811924751244_4468189536021459121_o.jpg147978499_1920812171417886_4512782721372497875_o.jpg

 

วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นายเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) พร้อมด้วยปลัดอบต.บ้านฉาง,ผอ.กองช่าง,หัวหน้าสำนักปลัด,นายช่างโยธาอาวุโส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อบต.บ้านฉาง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลบ้านฉาง โดยมีหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมแก้ไขปัญหา ได้แก่ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี,เทศบาลเมือง,อำเภอเมืองและตัวแทนเจ้าของที่ดิน

144501445_1916940571805046_7798123188787667861_n.jpg145225844_1916940181805085_6406849971697955436_n.jpg144824567_1916940245138412_2696580516434088411_n.jpg146218838_1916940495138387_4437438360978620943_n.jpg145505366_1916940225138414_2241679429399612687_n.jpg144509001_1916940125138424_7184657304235392839_n.jpg144622411_1916940441805059_5260481883839638676_n.jpg146419681_1916940458471724_450879479565469423_n.jpg144712123_1916940298471740_6081228141184387184_n.jpg145318942_1916940101805093_4502500949313754823_n.jpg

 

วันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 อบต.บ้านฉาง จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.บ้านฉาง ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

142390833_1912418348923935_754204021231351103_o.jpg143155622_1912418355590601_6595288534807231381_o.jpg143927869_1912418238923946_3275551643305275468_o.jpg141739500_1912418255590611_6276092354602719847_o.jpg142420589_1912418315590605_2707150744749991720_o.jpg144240203_1912418215590615_5395314026583281744_o.jpg141720930_1912418262257277_2199269694160444749_o.jpg

 

วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 อบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.บ้านฉาง ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง

140932954_1910855092413594_4141121611866522571_o.jpg140967199_1910855125746924_7037489216373512459_o.jpg142432033_1910855195746917_4547746821833139758_o.jpg141525332_1910855119080258_7222108868799225779_o.jpg141396208_1910855115746925_5437544835483948519_o.jpg

 

 

วันจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ.2564 นายเกรียงศักดิ์  เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) พร้อมด้วยพนักงานอบต.บ้านฉางและอสม. ร่วมดำเนินการกิจกรรมโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

วันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2563 นายเกรียงศักดิ์  เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) อ.เมือง จ.ปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อบต.บ้านฉาง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฉาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เข้าทำการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากประเทศเพื่อนบ้าน ณ บริเวณแคมป์คนงาน หมู่ที่ 1 ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

133769876_1888181414680962_3998310124981398327_n.jpg133500583_1888181481347622_2216660294401146323_n.jpg133246112_1888181704680933_8792431738343546071_n.jpg133364259_1888181534680950_8855546207887074832_n.jpg133040236_1888181574680946_4535883372868529032_n.jpg133526502_1888181601347610_3797267712363336863_n.jpg133572558_1888181678014269_6848611747778784269_n.jpg133814468_1888181721347598_2256006545846836122_n.jpg133140960_1888181624680941_3556322288220655798_n.jpg

 

วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2563 นายเกรียงศักดิ์  เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) อ.เมือง จ.ปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อบต.บ้านฉาง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฉาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เข้าทำการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากประเทศเพื่อนบ้าน ณ บริเวณแคมป์คนงาน หมู่ที่ 1 ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

132961162_1887954521370318_1423221096385454002_o.jpg133258954_1887954661370304_4058804557297004847_o.jpg132632573_1887954631370307_1740280331377609057_o.jpg132736048_1887954534703650_5204631374962183590_o.jpg133353993_1887954451370325_1664093970537251409_n.jpg133014984_1887954578036979_660900423979355911_o.jpg133226774_1887954614703642_4587929166361711197_o.jpg

 

วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉาง จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.บ้านฉาง ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

131567052_1878641445634959_8944454189624448605_o.jpg131890874_1878641268968310_2304391733603414656_o.jpg131441454_1878641478968289_4452079460304601392_o.jpg131216498_1878641365634967_8068482590326631082_o.jpg131440614_1878641258968311_414696263385458294_o.jpg131418055_1878641428968294_8576612141363193108_o.jpg131424341_1878641508968286_9212404869358808742_o.jpg131016031_1878641488968288_1069691809327614526_o.jpg

 

วันอังคารที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉาง จัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

130551085_1877038252461945_2351180933420415273_o.jpg131416156_1877038029128634_3946302391388462703_o.jpg131000697_1877038245795279_681936268215584467_o.jpg131324576_1877038099128627_4646475736569307521_o.jpg131424344_1877038222461948_5649154885717297255_o.jpg131226430_1877038129128624_6801531354718867654_o.jpg131003337_1877038039128633_1971945303644927913_o.jpg130753004_1877038122461958_3032899525498281484_o.jpg

 

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉาง ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.บ้านฉาง ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

129757232_1867698866729217_5675263242264337724_o.jpg128838196_1867699006729203_8606294624454131920_o.jpg129503899_1867698856729218_423794300188542422_o.jpg128195568_1867698816729222_5043712278710687587_o.jpg129444425_1867698843395886_1365028094347752812_o.jpg

 

 

วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉางจัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.บ้านฉาง ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง

123138467_1834694590029645_7123936766742926176_o.jpg122834194_1834694610029643_7396360942456794883_o.jpg123026066_1834694776696293_3133174348184130842_o.jpg122991797_1834694613362976_2631759394839530860_o.jpg122874232_1834694740029630_322390146333631170_o.jpg122785233_1834694626696308_5701664172243439648_o.jpg


วันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563 คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง จัดการประชุม ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

103051720_1691263601039412_8071539118740528745_o.jpg102382685_1691263524372753_4586975930827943257_o.jpg102287465_1691263611039411_8608158733775753464_o.jpg101948302_1691263594372746_8222750884565077150_o.jpg

 

วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.บ้านฉาง ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

101971169_1689362314562874_1954665644104368898_o.jpg101679979_1689362327896206_4959085233338161594_o.jpg102415376_1689362307896208_5899697349626217926_o.jpg101826722_1689362394562866_6253632641859866058_o.jpg101774640_1689362411229531_7157102148745709923_o.jpg

 

วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2562 อบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาอบต.บ้านฉาง ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉางอ.เมือง จ.ปทุมธานี

101739889_1689234234575682_8842799683121851827_o.jpg102920485_1689234347909004_3013136820278430675_o.jpg101836412_1689234254575680_664805918519600004_o.jpg103028579_1689234224575683_2523026103880620413_o.jpg101935910_1689234324575673_2761969391603301339_o.jpg


วันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 พระอัครเดช ญาณเตโช รักษาการเจ้าอาวาสวัดฉาง ประชุมMOU ร่วมกับนายเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง),นายสมพล ประสพผล (ประธานสภาอบต.บ้านฉาง,นายสิทธิเกตุ เข็มคง (รองนายกอบต.บ้านฉาง), นายศักดิ์ชาย ธนะรัชต์ (ผอ.รพ.สต.บ้านฉาง),นายพิมล กระจับเงิน (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2) , น.ส.สิริรัตน์ วรรณพราหมณ์ (รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง) ประชุมเรื่องเจตนารมณ์ร่วมมือดำเนินงานของหน่วยอบรมประชาชน ประจำตำบลบ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี สู่ " วัด บ้าน สราญใจ" ด้วย 3 พันธกิจ ดังนี้ 1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีทัศนคติที่ถูกต้อง ร่วมกันปกครองบ้านเมืองและพระพุทธศาสนา ให้เกิดความมั่นคง (พุทธศาสน์มั่นคง)
2. ส่งเสริมประชาชนให้มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม ธำรงรักษาไว้ซึ่งวัดวาอารามและชุมชนให้มีความยั่งยืนตามวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธ (ดำรงศีลธรรม)
3. ส่งเสริมประชาชนให้ทำหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี มีน้ำใจ จิตอาสา ร่วมนำสันติสุขสู่สังคมร่มเย็นเป็นสุขทุกภาคส่วน (นำสันติสุขสู่สังคม)

90155954_1611338045698635_7884484813472661504_n.jpg90170086_1611338509031922_2301990505153560576_n.jpg90239445_1611338432365263_6804371658892115968_n.jpg90065867_1611338115698628_4133436054193569792_n.jpg90172198_1611338382365268_8428153589255372800_n.jpg90199789_1611338019031971_2047689176639340544_n.jpg


วันอังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉาง ร่วมกับอำเภอเมืองปทุมธานีเทศบาล และอบต.ในเขตอำเภอเมืองปทุมธานี จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมเดอะไพน์ รีสอร์ท ตำบลท้ายเกาะ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

 

วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.บ้านฉาง ครั้งที่ 1/2561 (รอบเดือนตุลาคม 2560-มีนาคม 2561) ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

29063792_1022514484580997_3734818606840254696_o.jpg29351710_1022514677914311_4518392327069440337_o.jpg29351713_1022514571247655_2272376062889600710_o.jpg29871945_1022514427914336_308868752157305356_o.jpg29354388_1022514621247650_8019969220095881898_o.jpg29744392_1022514524580993_188826652466436025_o.jpg


วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 อบต.บ้านฉาง จัดประชาคมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

61116324_1340918936073882_1454726176437174272_n.jpg61113716_1340919162740526_2715002213968642048_n.jpg61447403_1340919226073853_3347722141586948096_n.jpg61099649_1340919172740525_1020904741187616768_n.jpg61330534_1340918989407210_5923105787785248768_n.jpg61472673_1340919016073874_3359360154339377152_n.jpg61748311_1340919342740508_8484715576944492544_n.jpg


วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562 อบต.บ้านฉาง จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

55596893_1293450637487379_5639924454927630336_n.jpg55560389_1293450427487400_5100811978021011456_n.jpg54727872_1293450224154087_4251525660306046976_n.jpg54728995_1293450350820741_1771080835961716736_n.jpg54524992_1293450290820747_8280272698408435712_n.jpg55564486_1293450454154064_7172116409567150080_n.jpg


วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2562 ผู้บริหาร ข้าราชการ ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมพนักงาน และลูกจ้างอบต.บ้านฉาง ร่วมประชุมการทำความตกลงร่วมมือกันในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นของอบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ที่ทำการอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

54420903_1287873991378377_1344700710725353472_o.jpg53480581_1287874068045036_771308313122963456_o.jpg54432931_1287874124711697_1105928918801580032_o.jpg54422018_1287873994711710_8865117261233389568_o.jpg55211307_1287874088045034_1113519539057852416_o.jpg


วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561 อบต.บ้านฉาง จัดกิจกรรมโครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ หมู่บ้านพนาสนธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

29060921_1018499808315798_3376043243975036074_o.jpg29060216_1018499968315782_9113052195226238345_o.jpg29060274_1018500294982416_9016063487194443254_o.jpg28827593_1018500198315759_2372622519369923003_o.jpg28827041_1018500428315736_9094527940327688497_o.jpg28701598_1018499691649143_9158600890573627746_o.jpg29060492_1018500088315770_1029538547938129269_o.jpg


วันพุธที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561 อบต.บ้านฉาง จัดกิจกรรมโครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฉาง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

29432349_1017866058379173_2802216765593362458_n.jpg29472625_1017866208379158_4087492667306707927_n.jpg29432310_1017865825045863_8821418759091532896_n.jpg29497485_1017866301712482_5166362617161576876_n.jpg29497106_1017865478379231_4402897846188038270_n.jpg29496490_1017865765045869_7704996554772964243_n.jpg


วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561 อบต.บ้านฉาง จัดกิจกรรมโครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

29365923_1016798185152627_6960439253747028205_n.jpg29342457_1016798115152634_9043597245611954480_n.jpg29425266_1016797985152647_3409812400958471995_n.jpg29432397_1016798151819297_1603676503820300696_n.jpg29356790_1016798268485952_1581487286022998800_n.jpg29388912_1016798081819304_6245650258180056754_n.jpg29343097_1016797928485986_6344796412440434943_n.jpg29365876_1016797951819317_4139736463625773852_n.jpg

ข้อมูลผู้บริหารอบต.บ้านฉาง

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต.บ้านฉาง

ฝากข้อความถึงเรา

Guests are shown between [].

Smileys
Very HappySmileWinkSadSurprisedShockedConfusedCoolLaughingMadRazzEmbarrassedCrying or Very SadEvil or Very MadTwisted EvilRolling EyesExclamationQuestionIdeaArrowNeutralMr. GreenGeekUber Geek

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

000284
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
157
0
157
127
157
0
284

Your IP: 54.236.58.220
Server Time: 2021-03-02 16:37:29