คำสั่ง

ITA

ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
User Rating:  / 0
PoorBest 

⌲การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

ลำดับที่/ปีงบประมาณ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
13/2563 บันทึกข้อความ ที่ 129/2563 เรื่อง การรายงานผลการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม พ.ศ. 2563 สถานที่ฝึกอบรม ณ โรงแรมเดอะไพน์ รีสอร์ท ต.ท้ายเกาะ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี   3เม.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
12/2563  ประกาศเจตนารมณ์ของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลบ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี สู่ "วัด บ้าน ศราญใจ" ด้วย 3 พันธกิจ  ลว.18มี.ค.63  ดาวนฺ์โหลดเอกสาร
11/2563  มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน ลว.6มี.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
10/2563 ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ลว.25ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
9/2563 บันทึกข้อความ ที่ 537/2562 เรื่องรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interests : COI) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลว.25ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2563 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ลว.25ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2563 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ลว.25ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2563 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ลว.25ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2563 หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของอบต.บ้านฉาง ลว.25ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2563 มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปรามหรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และประพฤติมิชอบ ลว.25ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2563 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ลว.25ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2563 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ลว.25ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2563 นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส  ลว.15ต.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2562  บันทึกการทำความตกลงร่วมมือกันในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นของอบต.บ้านฉาง ลว.18มี.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2562  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  ลว.28ธ.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2562  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ลว.28ธ.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2562  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ลว.28ธ.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2562  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ลว.28ธ.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2562  มาตรการป้องกันการรับสินบน ลว.28ธ.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2562  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  ลว.28ธ.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2562  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ  ลว.28ธ.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2561  ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  ลว.21มิ.ย.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2561 มาตรฐานการปฏิบัติงาน  ลว.30ต.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสารวันอังคาร ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉาง ร่วมกับอำเภอเมืองปทุมธานีเทศบาล และอบต.ในเขตอำเภอเมืองปทุมธานี จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมเดอะไพน์ รีสอร์ท ตำบลท้ายเกาะ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี


วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2562  ผู้บริหาร ข้าราชการ ผู้ใหญ่บ้านพร้อมพนักงานและลูกจ้าง อบต.บ้านฉาง ร่วมประชุมการทำความตกลงร่วมมือกันในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ของอบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ที่ทำการอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

54420903_1287873991378377_1344700710725353472_o.jpg53480581_1287874068045036_771308313122963456_o.jpg54436623_1287874178045025_8525760801275904000_o.jpger1.jpg55211307_1287874088045034_1113519539057852416_o.jpger2.jpger3.jpg

 

บันทึกการทำความตกลงร่วมมือกันในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของอบต.บ้านฉาง ดาวน์โหลดเอกสาร

 

วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561 นายเกรียงศักดิ์  เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) และพนักงานอบต.บ้านฉางร่วมประชุมชี้แจงผ่านระบบการถ่ายทอดสดออนไลน์ You Tube Live Streaming เพื่อชี้แจงกรอบการประเมินและวิธีการใช้งานระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน บรรยายถ่ายทอดสดโดย นายอุทิศ  บัวศรี (ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป.ป.ช.)

42580261_1164538760378568_93034587973746688_o.jpg42596476_1164538953711882_2182466551762911232_o.jpg42514398_1164538703711907_8649358556916613120_o.jpg42528493_1164538847045226_3461945843341328384_o.jpg42596781_1164538907045220_1262366230610706432_o.jpg


วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561 อบต.บ้านฉาง จัดกิจกรรมโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ณ ที่ทำการอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

39987092_1144396732392771_6840680139886428160_n.jpg40301861_1147822512050193_3159435005873094656_o.jpg40075838_1144397185726059_6135613395132481536_n.jpg40243173_1147822018716909_1900826485099331584_o.jpg39957133_1144396902392754_7674116005349556224_n.jpg39993392_1144397702392674_8677752572825567232_n.jpg40226667_1147822648716846_340602855171817472_o.jpg39959758_1144397012392743_2854311840446414848_n.jpg


โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร


เอกสารประกอบการฝึกอบรมโครงการอบรมเชิงวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลผู้บริหารอบต.บ้านฉาง

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต.บ้านฉาง

ฝากข้อความถึงเรา

Guests are shown between [].

Smileys
Very HappySmileWinkSadSurprisedShockedConfusedCoolLaughingMadRazzEmbarrassedCrying or Very SadEvil or Very MadTwisted EvilRolling EyesExclamationQuestionIdeaArrowNeutralMr. GreenGeekUber Geek

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

003987
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
970
1169
2420
127
3860
0
3987

Your IP: 3.239.51.78
Server Time: 2021-01-26 14:19:18