คำสั่ง

ITA ปี 2564

ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว

ข้อมูลพื้นฐาน

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
User Rating:  / 0
PoorBest 

มาตรา 7 (1) โครงสร้าง

ลำดับที่ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 โครงสร้างอบต.บ้านฉาง ดาวน์โหลดเอกสาร
แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ดาวน์โหลดเอกสาร
รูปผังโครงสร้างสำนักงานปลัด ดาวน์โหลดเอกสาร
รูปผังโครงสร้างกองคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
รูปผังโครงสร้างกองช่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
รูปผังโครงสร้างกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
7 รูปผังโครงสร้างอบต.บ้านฉาง ดาวน์โหลดเอกสาร
8 ข้อมูลผู้บริหารอบต.บ้านฉาง (ฝ่ายสภา,ฝ่ายบริหาร) ดาวน์โหลดเอกสาร

 

i1692.jpg

 

i1693_page-0003.jpgi1693_page-0005.jpgi1693_page-0001.jpgi1693_page-0004.jpgi1693_page-0002.jpg

ลำดับที่/ปีงบประมาณ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2564 คำสั่งมอบหมายการงานในหน้าที่ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คำสั่งอบต.ที่ 222/2563 ลว.29ต.ค.63  ดาวน์โหลดเอกสาร 
2/2564 คำสั่งมอบหมายการงานในหน้าที่ ของกองคลัง คำสั่งอบต.ที่ 220/2563 ลว.29ต.ค.63  ดาวน์โหลดเอกสาร 
1/2564

คำสั่งมอบหมายการงานในหน้าที่ ของสำนักปลัด คำสั่งอบต.ที่ 221/2563

 ลว.29ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร 
4/2563 คำสั่งมอบหมายการงานในหน้าที่ ของกองคลัง คำสั่งอบต.ที่ 225/2562  ลว.15ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2563 คำสั่งมอบหมายการงานในหน้าที่ ของกองคลัง คำสั่งอบต.ที่ 228/2562 ลว.15ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2563 คำสั่งมอบหมายการงานในหน้าที่ ของกองช่าง คำสั่งอบต.ที่ 227/2562 ลว.15ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2563 คำสั่งมอบหมายการงานในหน้าที่ ของกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม คำสั่งอบต.ที่ 226/2562  ลว.15ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2562 คำสั่งมอบหมายการงานในหน้าที่ ของสำนักปลัด (แก้ไขเพิ่มเติม) คำสั่งอบต.ที่ 031/2562  ลว.23ม.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2562 คำสั่งมอบหมายการงานในหน้าที่ ของกองช่าง คำสั่งอบต.ที่ 233/2561  ลว.29ต.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2562 คำสั่งมอบหมายการงานในหน้าที่ ของกองคลัง คำสั่งอบต.ที่ 232/2561  ลว.29ต.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2562 คำสั่งมอบหมายการงานในหน้าที่ ของกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม คำสั่งอบต.ที่ 231/2561  ลว.29ต.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2562 คำสั่งมอบหมายการงานในหน้าที่ ของสำนักปลัด คำสั่งอบต.ที่ 230/2561 ลว.29ต.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2561 คำสั่งมอบหมายการงานในหน้าที่ ของสำนักปลัด (แก้ไขเพิ่มเติม) คำสั่งอบต.ที่ 276/2560   ลว.29ธ.ค.60  ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2561 คำสั่งมอบหมายการงานในหน้าที่ ของกองคลัง คำสั่งอบต.ที่ 227/2560  ลว.17ต.ค.60  ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2561 คำสั่งมอบหมายการงานในหน้าที่ ของกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม คำสั่งอบต.ที่ 226/2560   ลว.17ต.ค.60  ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2561 คำสั่งมอบหมายการงานในหน้าที่ ของกองช่าง คำสั่งอบต.ที่ 225/2560 ลว.17ต.ค.60   ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2561 คำสั่งมอบหมายการงานในหน้าที่ ของกองสำนักปลัด คำสั่งอบต.ที่224/2560  ลว.17ต.ค.60  ดาวน์โหลดเอกสาร

 

⌲อำนาจหน้าที่ ดาวน์โหลดเอกสาร


⌲แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 

 

 ลำดับ รายการ  ลงวันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร 
 แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2558-2562 ฉบับทบทวน  ลว.28พ.ค.57  ดาวน์โหลดเอกสาร
 แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2558-2562  ลว.18เม.ย.55  ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

⌲แผนพัฒนาท้องถิ่น

ลำดับ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ลว.16ก.พ.64  ดาวน์โหลดเอกสาร 
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4   ลว.30ก.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3  ลว.24ก.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร 
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 1  ลว.4มิ.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2  ลว.6มี.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2  ลว. 7ต.ค.62 ดาวน์โหลดประกาศดาวน์โหลดเอกสาร
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1  ลว. 3ต.ค.62  ดาวน์โหลดประกาศดาวน์โหลดเอกสาร
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1  ลว. 3ต.ค.62  ดาวน์โหลดประกาศดาวน์โหลดเอกสาร
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ลว. 14มิ.ย.62 ดาวน์โหลดประกาศดาวน์โหลดเอกสาร

  

 

⌲ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสาร

⌲กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลดเอกสาร


มาตรา 9(5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างถึงในราชกิจจานุเบกษา

ลำดับที่ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562  ลว.26เม.ย.62 ดาวน์โหลดประกาศ/ดาวน์โหลดเอกสาร 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562   ลว.26เม.ย.62  ดาวน์โหลดประกาศ/ดาวน์โหลดเอกสาร 
 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง เรื่องการลดหย่อนและการยกเว้นภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2562  ลว.26เม.ย.62  ดาวน์โหลดประกาศ/ดาวน์โหลดเอกสาร 
ข้อบัญญัติตำบล เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558  ลว.30ก.ย.59 ดาวน์โหลดเอกสาร
ข้อบัญญัติตำบล เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558  ลว.30ก.ย.59 ดาวน์โหลดเอกสาร
 1 ข้อบัญญัติตำบล เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2558  ลว.30ก.ย.59 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

ข้อมูลผู้บริหารอบต.บ้านฉาง

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต.บ้านฉาง

ฝากข้อความถึงเรา

Guests are shown between [].

Smileys
Very HappySmileWinkSadSurprisedShockedConfusedCoolLaughingMadRazzEmbarrassedCrying or Very SadEvil or Very MadTwisted EvilRolling EyesExclamationQuestionIdeaArrowNeutralMr. GreenGeekUber Geek

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

000273
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
146
0
146
127
146
0
273

Your IP: 54.236.58.220
Server Time: 2021-03-02 16:17:23