คำสั่ง

อบต.บ้านฉาง "รับเรื่องร้องเรียน"

QRcode

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร้องเรียนการทุจริต

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย

ลำดับที่/ปีงบประมาณ รายการ วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 คำสั่งที่ 110/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ลว.30พ.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร