คำสั่ง

ITA ปี 2564

ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว

งานการเงินและบัญชี

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
User Rating:  / 0
PoorBest 

งานการเงินและบัญชี...

ลำดับ/ปีงบประมาณ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
12/2564  รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน ลว.2ก.พ.64  ดาวน์โหลดเอกสาร 
11/2564 รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน ลว.4ม.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร 
10/2564  รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน  ลว.3ธ.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
9/2564  รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ประจำเดือนพฤศจิกายน ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2564  รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ  ประจำเดือนพฤศจิกายน ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2564 งบทดลอง ปีงบประมาณ 2564  ลว.30พ.ย.63  ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2564 รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน  ลว.5พ.ย.63  ดาวน์โหลดเอกสาร 
5/2564 รายละเอียดประกอบงบทดลอง  ลว.31ต.ค.63  ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2564 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  ลว.31ต.ค.63  ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2564 รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ประจำเดือนตุลาคม  ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2564  งบทดลอง ปีงบประมาณ 2564  ลว.31ต.ค.63  ดาวน์โหลดเอกสาร 
1/2564  รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน ลว.7ต.ค.63  ดาวน์โหลดเอกสาร
33/2563  งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563  ลว.30ก.ย.63  ดาวน์โหลดเอกสาร 
32/2563  รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563  ประจำเดือนก.ย. ดาวน์โหลดเอกสาร
31/2563  รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน ลว.8ก.ย.63  ดาวน์โหลดเอกสาร
30/2563  งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563  ลว.31ส.ค.63  ดาวน์โหลดเอกสาร 
29/2563  รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563  ประจำเดือนสิงหาคม  ดาวน์โหลดเอกสาร 
28/2563  รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน (ประจำเดือนกรกฎาคม)  ลว.3ส.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร 
27/2563 งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563  ลว.31ก.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
26/2563 รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนกรกฎาคม ดาวน์โหลดเอกสาร
25/2563 รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน ลว.2ก.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
24/2563 งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563  ลว.30มิ.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
23/2563 รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563  ประจำเดือนมิถุนายน ดาวน์โหลดเอกสาร
22/2563 รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน    ลว.2มิ.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
21/2563  งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ลว.31พ.ค.63   ดาวน์โหลดเอกสาร 
20/2563 รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563  ประจำเดือนพฤษภาคม  ดาวน์โหลดเอกสาร
19/2563 รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน   ลว.8พ.ค.63  ดาวน์โหลดเอกสาร 
18/2563  งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ลว.30เม.ย.63   ดาวน์โหลดเอกสาร 
17/2563  รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563  ประจำเดือนเมษายน  ดาวน์โหลดเอกสาร 
16/2563 รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน ลว.3เม.ย.63  ดาวน์โหลดเอกสาร
15/2563 งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563  ลว.31มี.ค.63  ดาวน์โหลดเอกสาร
14/2563 รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน ลว.6มี.ค.63  ดาวน์โหลดเอกสาร
13/2563  รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563  ประจำเดือนมีนาคม ดาวน์โหลดเอกสาร
12/2563  งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ลว.29ก.พ.63  ดาวน์โหลดเอกสาร
11/2563 รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
10/2563  รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน  ลว.4ก.พ.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
9/2563  งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563  ลว.31ม.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2563 รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนมกราคม  ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2563  รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน ลว.6ม.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2563  รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน  ลว.3ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2563 รายงานรับ-จ่ายจริง ปีงบมาณ 2563  ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2563 งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ลว.31ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2563  รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน ลว.4พ.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2563 งบฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลว.31ต.ค.62 ดาวน์โหลดประกาศดาวน์โหลดตาราง
1/2563 รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน ลว.7ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
11/2562 รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน  ลว.6ก.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
10/2562  รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน ลว.7ส.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
9/2562 รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน  ลว.8ก.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2562 รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน  ลว.10พ.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2562  รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน  ลว.4เม.ย.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2562 รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน  ลว.8มี.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2562 รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน  ลว.12ก.พ.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2562 รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน  ลว.8ม.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2562  รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน   ลว.7ธ.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2562  รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน   ลว.9พ.ย.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2562  รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน   ลว.10ต.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
16/2561 รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน   ลว.5ก.ย.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
15/2561  รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน    ลว.10ส.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
14/2561 รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน   ลว.5ก.ค.61   ดาวน์โหลดเอกสาร
13/2561  รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน   ลว.5มิ.ย.61   ดาวน์โหลดเอกสาร
12/2561 รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน   ลว.4พ.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
11/2561 รายงาน รับ-จ่าย เงินสด งบทดสอบ  ลว.30เม.ย.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
10/2561  งบทดลอง  ลว.30เม.ย.61   ดาวน์โหลดเอกสาร
9/2561  รายงานรับ-จ่าย เงินสด  ลว.30มี.ค.61   ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2561 งบทดลอง  ลว.30มี.ค.61   ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2561   รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน  ลว.5เม.ย.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2561  รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน  ลว.5มี.ค.61   ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2561  รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน  ลว.5ก.พ.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2561 รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน  ลว.6ธ.ค.60  ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2561  รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน  ลว.6ธ.ค.60  ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2561  งบแสดงฐานะทางการเงิน สิ้นปีงบประมาณ 2560  ลว.28พ.ย.60  ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2561  รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน   ลว.12ต.ค.60  ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2560  รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน  ลว.7ส.ค.60  ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2560  รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน   ลว.8มิ.ย.60  ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2560  รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน  ลว.10พ.ค.60  ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2560  รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน  ลว.10ก.พ.60  ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2560  รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน  ลว.10 ม.ค.60   ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2560 รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน  ลว.21ธ.ค.59  ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2559 รายละเอียดทางการเงินและบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน  ลว.9ก.ย.59  ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

ข้อมูลผู้บริหารอบต.บ้านฉาง

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต.บ้านฉาง

ฝากข้อความถึงเรา

Guests are shown between [].

Smileys
Very HappySmileWinkSadSurprisedShockedConfusedCoolLaughingMadRazzEmbarrassedCrying or Very SadEvil or Very MadTwisted EvilRolling EyesExclamationQuestionIdeaArrowNeutralMr. GreenGeekUber Geek

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

000376
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
249
0
249
127
249
0
376

Your IP: 54.236.58.220
Server Time: 2021-03-02 17:32:06