คำสั่ง

ITA ปี 2564

ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว

งานเปิดเผยราคากลางและประมาณราคา

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
User Rating:  / 0
PoorBest 

งานเปิดเผยราคากลางและประมาณราคา...

ลำดับ/ปีงบประมาณ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2564 เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนและไหล่ทาง ซอยทองหล่อ (ปท.ถ.45-004) หมู่ที่ 2  ลว.17ก.พ.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2564 เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและไหล่ทางซอยที่ดินอบต. (ปานย้อย) หมู่ที่ 3  ลว.18ธ.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
12/2563 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินระหว่างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง หมู่ที่ 3 กับอาคารห้องสมุดและอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม่ ลว.21ก.ย.63  ดาวน์โหลดเอกสาร
11/2563  เปิดเผยราคากลางและเงื่อนไขการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ลว.8ก.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร 
10/2563 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ดินอบต.บ้านฉาง หมู่ที่ 3  ลว.1ก.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร 
9/2563  โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยจำปี หมู่ที่ 3 โครงการปรับปรุงพื้นพร้อมก่อสร้างเวที คสล. หน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง (อาคารเรียน) หมู่ที่ 3 ลว.28ส.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร 
8/2563 โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยจำปี หมู่ที่ 3  ลว.20ก.ค.63  ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2563  โครงการซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง (อาคารเรียน 1) หมู่ที่ 3  ลว.1ก.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2563 โครงการปรับปรุงอาคารปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 3  ลว.16มิ.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร 
5/2563   โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการอบต.บ้านฉาง หมู่ที่ 2   ลว.23มี.ค.63  ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2563  คาเช่ารถบัสปรับอากาศพร้อมน้ำมันซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง  ลว.17ก.พ.63   ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2563   จัดซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด ซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง  ลว.17ก.พ.63  ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2563  การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการกำจัดวัชพืชในลำคลอง ภายในตำบลบ้านฉาง ประจำปี 2563 (โครงการจ้างเหมากำจัดวัชพืชในลำคลองทางหลวง หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2)  ลว.7พ.ย.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2563   การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนและไหล่ทางถนนเลียบคลองบางโพธิ์เหนือ ม.1  ลว.4พ.ย.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
15/2562   เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง  ลว.30ก.ย.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
14/2562   เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง  ลว.3ก.ย.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
13/2562   การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง  ลว.29ส.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
12/2562  
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนและไหล่ทาง ซอยตานาค หมู่ที่ 2
 ลว.27ส.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
11/2562   การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง  ลว.20ส.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
10/2562   การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก รพสต.บ้านฉาง หมู่ที่ 1  ลว.13ส.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
9/2562   การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนและไหล่ทาง ซอยโบสถ์คริสต์ หมู่ที่ 3   ลว.7พ.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2562   เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนคสล. ริมคลองคอวัง หมู่ที่ 2 ช่วงหมู่บ้านทรัพย์หมื่นแสน 1  ลว.26ก.พ.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2562   เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง  ลว.12ก.พ.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2562   เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง  ลว.12ก.พ.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2562   เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง  ลว.12ก.พ.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2562   การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล.ริมคลองคอวัง หมู่ที่ 2 ช่วงหมู่บ้านทรัพย์หมื่นแสน 1  ลว.31ม.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2562   เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง การจัดซื้อหมึกคอมพิวเตอร์สำนักปลัด ซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง  ลว.22ม.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2562   เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง  ลว.21ม.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2562  เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง  ลว.11ม.ค.62   ดาวน์โหลดเอกสาร
10/2561   ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล.ริมคลองคอวัง หมู่ที่ 2 ช่วงหมู่บ้านทรัพย์หมื่นแสน 1  ลว.17ก.ย.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
9/2561  ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคาเพื่อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 29 รายการ  ลว.23พ.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2561  ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคาเพื่อจัดซื้อตามโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนจำนวน 87 รายการ  ลว.22พ.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2561  ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติก ซอยทองหล่อ หมู่ที่ 2  ลว.15มี.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2561  ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารป้อมยาม หมู่ที่ 2  ลว.29ม.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร 
5/2561  แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคารโครงการปรับปรุงป้อมยาม แบบปร.4-6   ลว.26ม.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2561   ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยกิตติจิตต์ (ขนส่ง) หมู่ที่ 2 (ต่อจากโครงการเดิม)  ลว.23ม.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร 
3/2561   แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมโครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยกิตติจิตต์ (ขนส่ง) หมู่ที่ 2 (ต่อจากโครงการเดิม) แบบเลขที่006/2561   ลว.23ม.ค61  ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2561   ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำคสล.ซอยกร่ำแสง หมู่ที่ 1  ลว.15พ.ย.60  ดาวน์โหลดเอกสาร 
1/2561   แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทางสะพานและท่อเหลี่ยมโครงการก่อสร้างถนนคสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำคสล.ซอยกร่ำแสง หมู่ที่ 1แบบเลขที่005/2560  ลว.13พ.ย.60  ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2560  การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเดินเท้าพร้อมหลังคาคลุมทางเดินด้านข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง หมู่ที่ 3  ลว.17ส.ค.60  ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2560   การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคาเพื่อจัดซื้อตามโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน จำนวน 133 รายการ   ลว.9พ.ค.60  ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2560   การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำคสล.ซอยกร่ำแสง หมู่ที่ 1  ลว.30พ.ค.60  ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2560   การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาเครื่องจักรกลกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลในคลองทางหลวง หมู่ที่ 1และหมู่ที่ 2  ลว.20มี.ค.60  ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2560   การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 33 รายการ  ลว.20มี.ค.60  ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2560   การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเดินเท้าพร้อมหลังคาคลุมทางเดินด้านข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง หมู่ที่ 3  ลว.9มี.ค.60  ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2560  การเปิดเผยราคาดลางและการคำนวนราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเท้าถนนภายในหมู่บ้านเพชรปทุม หมู่ที่ 2  ลว.20ม.ค.60  ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2560   การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคสล.พร้อมบ่อพักน้ำคสล.ซอยทองหล่อ หมู่ที่ 2  ลว.14ต.ค.59  ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2559   การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมหลอดไฟ LED ครบชุด บริเวณสนามเด็กเล่น หมู่บ้านพนาสนธิ์ หมู่ที่ 2  ลว.26ก.ย.59  ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2559   การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเดินเท้า ซอยใจเกื้อ หมู่ที่ 2  ลว.22ส.ค.59  ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2559   การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเดินเท้า ซอยใจเกื้อ หมู่ที่ 2  ลว.10ก.ค.59   ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2559  การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ที่ 3  ลว.30 มิ.ย.59  ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2559  การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาโค้งคลุมสนามเด็กเล่นด้านหน้าหมู่บ้านพนาสนธิ์ หมู่ที่ 2  ลว.1 มิ.ย. 59  ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2559  เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนคสล.บริเวณที่ดินอบต.(ริมคลองคอวัง) หมู่ที่ 2  ลว.9มิ.ย.59  ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2559   เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทางถนนเลียบคลองบางโพธิ์เหนือ หมู่ที่ 1  ลว.9มิ.ย.59  ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2559   เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้างตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  ลว.10พ.ค.59  ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2558   เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้างตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูลสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ ครั้งที่ 2/2558  ลว.8ก.ย.58  ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2558  เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้างตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)โครงการจัดซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูลสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ  ลว.3ก.ค.58  ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2558  การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล.ซอยที่ดินอบต. (ปานย้อย) หมู่ที่ 3   ลว.19มิ.ย.58  

ดาวน์โหลดเอกสาร

1/2558  การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างทางเชื่อมทางหลวงหมายเลข 346 หมู่ที่ 2   ลว.19มิ.ย.58  ดาวน์โหลดเอกสาร

 

ข้อมูลผู้บริหารอบต.บ้านฉาง

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต.บ้านฉาง

ฝากข้อความถึงเรา

Guests are shown between [].

Smileys
Very HappySmileWinkSadSurprisedShockedConfusedCoolLaughingMadRazzEmbarrassedCrying or Very SadEvil or Very MadTwisted EvilRolling EyesExclamationQuestionIdeaArrowNeutralMr. GreenGeekUber Geek

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

000275
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
148
0
148
127
148
0
275

Your IP: 54.236.58.220
Server Time: 2021-03-02 16:21:03