คำสั่ง

อบต.บ้านฉาง "รับเรื่องร้องเรียน"

QRcode

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร้องเรียนการทุจริต

มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย

มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย

ลำดับที่/ปีงบประมาณ รายการ วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ลว.30พ.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร