คำสั่ง

อบต.บ้านฉาง "รับเรื่องร้องเรียน"

QRcode

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร้องเรียนการทุจริต

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(E-GP)

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คลิ๊กที่นี่