คำสั่ง

อบต.บ้านฉาง "รับเรื่องร้องเรียน"

QRcode

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร้องเรียนการทุจริต

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ

 

ลำดับที่/ปีงบประมาณ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 บันทึกข้อความ ที่ 338/2562 เรื่อง รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่ออบต.บ้านฉาง ณ จุดบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลว.25ก.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
2 บันทึกข้อความ ที่ 414/2563 เรื่อง รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่ออบต.บ้านฉาง ณ จุดบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลว.30ก.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
3 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนอบต.บ้านฉาง ประจำปี 2564 ลว.30ก.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
4 บันทึกข้อความ ที่ 756/2564 เรื่อง รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่ออบต.บ้านฉาง ณ จุดบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลว.10พ.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร