คำสั่ง

อบต.บ้านฉาง "รับเรื่องร้องเรียน"

QRcode

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร้องเรียนการทุจริต

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจฯ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

3g

 

 

j110 page-0001

j110 page-0002

j110 page-0003

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ


ลำดับที่/ปีงบประมาณ รายงาน วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 บันทึกข้อความที่ 737/2564 เรื่อง รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี พ.ศ. 2564 ลว.29ต.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร