คำสั่ง

อบต.บ้านฉาง "รับเรื่องร้องเรียน"

QRcode

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร้องเรียนการทุจริต

แบบรายงานผลฯขยะมูลฝอยชุมชน

แบบรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "ปทุมธานีจังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2565

ลำดับที่/ปีงบประมาณ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
3 แบบรายงานผลการดำเนินงานฯ ประจำเดือนกรกฎาคม ดาวน์โหลดเอกสาร 
2 แบบรายงานผลการดำเนินงานฯ ประจำเดือนมิถุนายน ดาวน์โหลดเอกสาร
1 แบบรายงานผลการดำเนินงานฯ ประจำเดือนพฤษภาคม ดาวน์โหลดเอกสาร