คำสั่ง

ITA ปี 2564

ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว

หน้าแรก

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์...

banchang

วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 อบต.บ้านฉาง ดำเนินกิจกรรมโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ริมถนนหมู่ 2 ซอยผลสำราญ (กลุ่มบ้านผู้ใหญ่พิมล) ริมคลองบางหลวง ซอยทองหล่อ ซอยวัดราษฎร์ ซอยใจเกื้อ หมู่ที่ 2 ซอยที่ดิน อบต. ซอยสวนผัก หมู่ที่3


วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 อบต.บ้านฉาง ดำเนินกิจกรรมโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ฟาร์มปทุมรัฐ ซอยบ้านทรงไทย หมู่บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ริมถนน หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคลองบางโพธิ์เหนือ หมู่ 1 ซอยไก่โต้ง กลุ่มบ้านนายก หมู่ที่ 2


วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ธนาคารกรุงไทยมาให้บริการรับลงทะเบียนโครงการ "เราชนะ" สำหรับผู้ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน หรือไม่สามารถเข้าถึงสัญญาณอินเตอร์เน็ต รวมถึงผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ ที่พักอาศัยอยู่ในตำบลบ้านฉาง ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ณ ที่ทำการอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี


151599155_1931293120369791_2427695808924692517_o.jpg


153050167_1931286983703738_8735736797147486780_n.jpg


152005249_1931286897037080_8349021621002993263_n.jpg


151477421_1931228590376244_5257405964258898456_n.jpg

 

วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 อบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี ดำเนินกิจกรรมโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในเขตพื้นที่ตำบลบ้านฉาง ณ ชุมชนร่มเย็น หมู่บ้านเพชรปทุม หมู่บ้านราชาปทุม หมู่บ้านทรัพย์หมื่นแสน2 หมู่บ้านบางหลวง ซอยตานาค
152345123_1930533763779060_2347790858601179123_o.jpg150914925_1930533880445715_2614036121214998680_o.jpg151697490_1930533853779051_1427644531007775807_o.jpg151208613_1930533807112389_2005852088798364265_o.jpg151777586_1930533913779045_8865632458983553911_o.jpg152111778_1930533747112395_7650821553432647878_o.jpg151755572_1930533943779042_7992542225728368831_o.jpg

 

วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 อบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี ดำเนินกิจกรรมโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ณ หมู่บ้านทรัพย์หมื่นแสน 1 หมู่บ้านพนาสนธิ์วิลล่า หมู่บ้านอุไรยา(ร่มไทร) หมู่บ้านทัศนีย์ หมู่บ้านรัชชานนท์
150780465_1930532063779230_725531659637591895_o.jpg151158823_1930532093779227_3294849942842965362_o.jpg151929714_1930531977112572_2976792558942499505_o.jpg151312248_1930531987112571_2106447975732117405_o.jpg151631734_1930531937112576_6184123830832392880_o.jpg151106091_1930532083779228_6333722672944203407_o.jpg

 

151174681_1930520710447032_3425353589377784837_n.jpg


147331467_1922183921280711_8794733994731225258_n.jpg


148943336_1922188734613563_6096000544575929339_n.jpg


148777426_1921545141344589_4843725856395111824_o.jpg


วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ผู้บริหารอบต.บ้านฉาง นำโดย นายเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 และเจ้าหน้าที่อบต.บ้านฉาง บูรณาการร่วมกับเทศบาลเมืองปทุมธานี ดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอย ณ บริเวณพื้นที่ตำบลบ้านฉาง หมู่ที่ 2 เพื่อป้องกันการลักลอบทิ้งขยะ และเผาขยะในพื้นที่ตำบลบ้านฉาง

147336466_1920812138084556_2244106733804309781_o.jpg147810022_1920812051417898_3510584659172495051_o.jpg147962820_1920812108084559_5576325242505446706_o.jpg147984187_1920812154751221_4150517050217080341_o.jpg146879156_1920811978084572_3301701107531609256_o.jpg147353270_1920812201417883_7476524214897299945_o.jpg147788599_1920812081417895_2802622505898115745_o.jpg148266301_1920812034751233_916631224294896761_o.jpg147333951_1920811924751244_4468189536021459121_o.jpg147978499_1920812171417886_4512782721372497875_o.jpg


วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นายเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) พร้อมด้วยปลัดอบต.บ้านฉาง,ผอ.กองช่าง,หัวหน้าสำนักปลัด,นายช่างโยธาอาวุโส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อบต.บ้านฉาง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลบ้านฉาง โดยมีหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมแก้ไขปัญหา ได้แก่ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี,เทศบาลเมือง,อำเภอเมืองและตัวแทนเจ้าของที่ดิน

144501445_1916940571805046_7798123188787667861_n.jpg145225844_1916940181805085_6406849971697955436_n.jpg144824567_1916940245138412_2696580516434088411_n.jpg146218838_1916940495138387_4437438360978620943_n.jpg145505366_1916940225138414_2241679429399612687_n.jpg144509001_1916940125138424_7184657304235392839_n.jpg144622411_1916940441805059_5260481883839638676_n.jpg146419681_1916940458471724_450879479565469423_n.jpg144712123_1916940298471740_6081228141184387184_n.jpg145318942_1916940101805093_4502500949313754823_n.jpg


วันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 อบต.บ้านฉาง จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.บ้านฉาง ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

142390833_1912418348923935_754204021231351103_o.jpg143155622_1912418355590601_6595288534807231381_o.jpg143927869_1912418238923946_3275551643305275468_o.jpg141739500_1912418255590611_6276092354602719847_o.jpg142420589_1912418315590605_2707150744749991720_o.jpg144240203_1912418215590615_5395314026583281744_o.jpg141720930_1912418262257277_2199269694160444749_o.jpg


วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564 คณะผู้บริหารนำโดยนายเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) พร้อมด้วยพนักงานอบต.บ้านฉาง ร่วมดำเนินการกิจกรรมโครงการรณงค์หมู่บ้านชุมชนตำบลบ้านฉางน่าอยู่ ณ บริเวณพื้นที่ตำบลบ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี


วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 อบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.บ้านฉาง ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง

140932954_1910855092413594_4141121611866522571_o.jpg140967199_1910855125746924_7037489216373512459_o.jpg142432033_1910855195746917_4547746821833139758_o.jpg141525332_1910855119080258_7222108868799225779_o.jpg141396208_1910855115746925_5437544835483948519_o.jpg


เมื่อวันอังคารที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี ขอใช้สถานที่ประชุมการสมัครงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

141769944_1910851722413931_8385543514091013841_o.jpg142646017_1910851585747278_6536082540266463266_o.jpg142425032_1910851552413948_1823304757092464533_o.jpg140814785_1910851562413947_5078829507315332808_o.jpg140973037_1910851575747279_8425052341644515884_o.jpg


วันศุกร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564 คณะผู้บริหารนำโดยนายเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) พร้อมด้วยพนักงานอบต.บ้านฉาง ,อสม.ร่วมดำเนินการกิจกรรมโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ บริเวณริมถนน346 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

139440486_1906931806139256_1469079090976915026_o.jpg139512406_1906931732805930_2602358436087313037_o.jpg139597226_1906931889472581_1668634161366613144_o.jpg139978870_1906931782805925_7736174535090934067_o.jpg139964346_1906931666139270_5034637829183793335_o.jpg139464265_1906931752805928_5879412090868664396_o.jpg139588697_1906931929472577_473997227046882697_o.jpg139638683_1906931702805933_2362394835288466024_o.jpg139965362_1906931799472590_6888856498456272825_o.jpg


วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564อสม.ตำบลบ้านฉาง ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น อบต.บ้านฉาง ดำเนินการกิจกรรมโครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อทางอาหารและน้ำในช่วงฤดูแล้งกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสียงตำบลบ้านฉาง ปี พ.ศ. 2564 ณ บริเวณชุมชนสวยผัก ซอยที่ดินอบต. วัดนักบุญมาร์โก หมู่ที่ 3 ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

139716455_1906269182872185_2042797525105626336_o.jpg140956003_1906269319538838_3836094298607019119_o.jpg140627177_1906269396205497_8561318012144454944_o.jpg140964053_1906269379538832_6176856022081739444_o.jpg139773263_1906269226205514_8027330838021017945_o.jpg139887176_1906269169538853_6754086566349502398_o.jpg140176415_1906269232872180_1114112364159565397_o.jpg139725754_1906268816205555_4281673079028747657_o.jpg


วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564 คณะผู้บริหารนำโดยนายเกรียงศักดิ์  เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง),พนักงานอบต.บ้านฉาง,อสม.ร่วมดำเนินการกิจกรรมโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ บริเวณชุมชนสวยผัก ซอยที่ดินอบต. วัดนักบุญมาร์โก หมู่ที่ 3 ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี


วันพุธที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564 คณะผู้บริหารนำโดยนายเกรียงศักดิ์  เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอเมืองปทุมธานี,ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฉาง ออกตรวจโรงผลิตขนมจีน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี


วันพุธที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564 คณะผู้บริหารนำโดยนายเกรียงศักดิ์  เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) ร่วมดำเนินการกิจกรรมโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ บริเวณหมู่บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่บ้านทัศนีย์ หมู่ที่ 1 ซอยทองหล่อ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

139702723_1905410756291361_2362938972754678487_o.jpg141286129_1905410772958026_4370830012593839658_o.jpg139739305_1905410859624684_4178970288170269183_o.jpg140571538_1905410876291349_8766846390026703293_o.jpg141142224_1905410946291342_342633581126520852_o.jpg139690495_1905410779624692_6776412562880250454_o.jpg139993805_1905410819624688_5967461964962424418_o.jpg139508279_1905410896291347_3412814686775218759_o.jpg139656671_1905411102957993_6325355978891475040_o.jpg


140874278_1905386052960498_5624193414586463785_o.jpg


139539548_1905315389634231_9175055011035941727_o.jpg


วันอังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ.2564 นายเกรียงศักดิ์  เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง),นายสิทธิเกตุ  เข็มคง (รองนายกอบต.บ้านฉาง),นายจำปา  เฉลียว (ประธานสภาอบต.บ้านฉาง),นายสนิท  เหมือนแก้ว(รองประธานสภาอบต.บ้านฉาง),นายวันชัย  กิริวรรณา(สมาชิกสภาอบต.บ้านฉาง) พร้อมด้วยพนักงานอบต.บ้านฉาง ร่วมดำเนินการกิจกรรมโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


วันจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ.2564 นายเกรียงศักดิ์  เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) พร้อมด้วยพนักงานอบต.บ้านฉางและอสม. ร่วมดำเนินการกิจกรรมโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


136361656_1895285903970513_3903867970095938588_o.jpg


134675429_1895169693982134_7163633142572234088_n.jpg134439755_1895169703982133_6679326122078382154_n.jpg134464391_1895169720648798_3448463272261800381_n.jpg134995745_1895169700648800_689750698141570745_n.jpg


132001346_1881978035301300_3823586780630948766_n.jpg


วันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2563 นายเกรียงศักดิ์  เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) อ.เมือง จ.ปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อบต.บ้านฉาง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฉาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เข้าทำการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากประเทศเพื่อนบ้าน ณ บริเวณแคมป์คนงาน หมู่ที่ 1 ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

133769876_1888181414680962_3998310124981398327_n.jpg133500583_1888181481347622_2216660294401146323_n.jpg133246112_1888181704680933_8792431738343546071_n.jpg133364259_1888181534680950_8855546207887074832_n.jpg133040236_1888181574680946_4535883372868529032_n.jpg133526502_1888181601347610_3797267712363336863_n.jpg133572558_1888181678014269_6848611747778784269_n.jpg133814468_1888181721347598_2256006545846836122_n.jpg133140960_1888181624680941_3556322288220655798_n.jpg


วันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2563 อบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี ร่วมดำเนินการตามวาระขับเคลื่อนจังหวัดปทุมธานี ถนนรังสิต-ปทุม ณ บริเวณตลาดพูนทรัพย์ถึงสำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี

132632573_1887960904703013_5963426122176258637_o.jpg133437668_1887961211369649_2727350293912684153_o.jpg132429916_1887947444704359_4208878046344382126_o.jpg132879240_1887961081369662_6442512599586453591_o.jpg132830114_1887961021369668_1844720153454613487_o.jpg132443894_1887947488037688_8719776804613677304_o.jpg132608254_1887961068036330_5562298980455738952_o.jpg132875667_1887961031369667_3392420708371221018_o.jpg


วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2563 นายเกรียงศักดิ์  เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) อ.เมือง จ.ปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อบต.บ้านฉาง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฉาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เข้าทำการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากประเทศเพื่อนบ้าน ณ บริเวณแคมป์คนงาน หมู่ที่ 1 ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

132961162_1887954521370318_1423221096385454002_o.jpg133258954_1887954661370304_4058804557297004847_o.jpg132632573_1887954631370307_1740280331377609057_o.jpg132736048_1887954534703650_5204631374962183590_o.jpg133353993_1887954451370325_1664093970537251409_n.jpg133014984_1887954578036979_660900423979355911_o.jpg133226774_1887954614703642_4587929166361711197_o.jpg


133264066_1887347714764332_5721342525846148548_n.jpg


131935099_1884179695081134_3450907368650871785_n.jpg


wddd.jpg


7u.jpg


วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉาง จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.บ้านฉาง ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

131567052_1878641445634959_8944454189624448605_o.jpg131890874_1878641268968310_2304391733603414656_o.jpg131441454_1878641478968289_4452079460304601392_o.jpg131216498_1878641365634967_8068482590326631082_o.jpg131440614_1878641258968311_414696263385458294_o.jpg131418055_1878641428968294_8576612141363193108_o.jpg131424341_1878641508968286_9212404869358808742_o.jpg131016031_1878641488968288_1069691809327614526_o.jpg


วันอังคารที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉาง จัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

130551085_1877038252461945_2351180933420415273_o.jpg131416156_1877038029128634_3946302391388462703_o.jpg131000697_1877038245795279_681936268215584467_o.jpg131324576_1877038099128627_4646475736569307521_o.jpg131424344_1877038222461948_5649154885717297255_o.jpg131226430_1877038129128624_6801531354718867654_o.jpg131003337_1877038039128633_1971945303644927913_o.jpg130753004_1877038122461958_3032899525498281484_o.jpg

 

บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกอบจ.ปทุมธานี และสมาชิกสภาอบจ.ปทุมธานี

 

126097468_3525840927465209_7973646127267942105_o.jpg


วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 นายเกรียงศักดิ์  เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง), นายสิทธิเกตุ  เข็มคง (รองนายกอบต.บ้านฉาง), นายจำปา  เฉลียว (ประธานสภาอบต.บ้านฉาง), นายสนิท  เหมือนแก้ว (รองประธานสภาอบต.บ้านฉาง), นายวันชัย  กิริวรรณา (สมาชิกสภาอบต.บ้านฉาง) พร้อมทั้งพนักงานอบต.บ้านฉาง ร่วมกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาด เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณที่ทำการอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

129724187_1867913070041130_4702547945735782892_o.jpg128605490_1867913136707790_7622486910703946138_o.jpg129278533_1867912986707805_2083091391346738628_o.jpg129230771_1867913280041109_8127696107759310972_o.jpg128626296_1867912996707804_3211226682938517912_o.jpg128626972_1867912980041139_5437672368470593416_o.jpg129018165_1867912903374480_8367029532301275706_o.jpg130048331_1867913180041119_7423959954214970253_o.jpg


วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉาง ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.บ้านฉาง ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

129757232_1867698866729217_5675263242264337724_o.jpg128838196_1867699006729203_8606294624454131920_o.jpg129503899_1867698856729218_423794300188542422_o.jpg128195568_1867698816729222_5043712278710687587_o.jpg129444425_1867698843395886_1365028094347752812_o.jpg


วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉาง ดำเนินกิจกรรมโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ บริเวณ ฟาร์มปทุมรัฐ ซอยบ้านทรงไทย ม.ทรัพย์สมบูรณ์ ริมถนน หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคลองบางโพธิ์เหนือ หมู่ที่ 1 ซอยไก่โต้ง กลุ่มบ้านนายก หมู่ที่ 2 ริมถนน หมู่ที่ 2 ซอยผลสำราญ (กลุ่มบ้านผู้ใหญ่พิมล) ริมคลองบางหลวง ซอยทองหล่อ ซอยวัดราษฎร์ ซอยใจเกื้อ หมู่ที่ 2 ซอยที่ดิน อบต. ซอยสวนผัก หมู่ที่ 3

127263010_1862551783910592_5556011197771374080_n.jpg127531012_1862551573910613_4492317805096811561_n.jpg128073090_1862551657243938_535692221642495715_n.jpg127534264_1862551503910620_2448212450054524582_n.jpg127237459_1862551590577278_1951428852321895717_n.jpg128081643_1862551537243950_5133921488033400125_n.jpg128390437_1862551767243927_3515365022186597121_n.jpg


วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 นายเกรียงศักดิ์  เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง), นายสิทธิเกตุ  เข็มคง (รองนายกอบต.บ้านฉาง) พร้อมทั้งพนักงานอบต.บ้านฉาง ร่วมปฏิบัติภารกิจทำความสะอาดบริเวณซอยใจเกื้อ หมู่ที่ 2 ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

128019234_1860698404095930_6035399025543403423_n.jpg126961987_1860698130762624_6551543089231281843_n.jpg127587369_1860698110762626_1255927869756442677_n.jpg127796300_1860698297429274_9067068935164445544_n.jpg126879651_1860698077429296_4916460528688831913_n.jpg127081309_1860697960762641_579827289120163070_n.jpg127525934_1860699270762510_3390763790855279345_n.jpg127223927_1860698314095939_564943353132595348_n.jpg


125318350_1851503915015379_6622427216835367891_o.jpg


125208842_1851503775015393_5508670871867622993_o.jpg


125250346_1851503531682084_999509664647614254_o.jpg


วันที่ 13-16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉางจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนมีระบบที่มีประสิทธิภาพเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ของอบต.บ้านฉาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- ฝึกอบรม ณ อบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

- ศึกษาดูงาน ณ ชุมชนบ้านม้าร้อง หมู่ที่ 4 ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

- ศึกษาดูงาน ณ ชุมชนหัวทุ่ง-ทุ่งพร้าวพัฒนา หมู่ที่ 8 ต.ท่ายาง  อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

- สรุปผลการศึกษาดูงาน ณ โรงแรมเอเชียชะอำ


123626718_1841540792678358_942938004276620224_n.jpg


วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉางจัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.บ้านฉาง ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง

123138467_1834694590029645_7123936766742926176_o.jpg122834194_1834694610029643_7396360942456794883_o.jpg123026066_1834694776696293_3133174348184130842_o.jpg122991797_1834694613362976_2631759394839530860_o.jpg122874232_1834694740029630_322390146333631170_o.jpg122785233_1834694626696308_5701664172243439648_o.jpg


วันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563 กองช่างอบต.บ้านฉาง ดำเนินการปรับปรุงพื้นถนน บรเวณปากทางเข้าโรงเรียนบางโพธิ์เหนือ หมู่ที่ 1,บริเวณปากทางเข้าซอยใจเกื้อ หมู่ที่ 2, และบริเวณซอยตานาค หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

122377282_1826450897520681_4697948428669721342_n.jpg122150183_1826451010854003_7679839499085641417_n.jpg121713715_1826451030854001_8404979414843448434_n.jpg122097399_1826450934187344_6495573695025017084_n.jpg122140747_1826450874187350_5012232473919213441_n.jpg


วันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 นายเกรียงศักดิ์  เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) และประธานสภาอบต.บ้านฉาง,ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ดูพื้นที่น้ำเน่าเสีย บริเวณคลองบางโพธิ์เหนือ ตำบลบ้านฉาง หมู่ที่ 1 เชื่อมกับตำบลบางโพธิ์เหนือ

121736684_1825194504312987_222213033417155924_o.jpg121964482_1825194560979648_6741135011107300624_o.jpg122063288_1825194497646321_9050882262366359486_o.jpg122210150_1825194630979641_8755066414398148260_o.jpg122395780_1825194577646313_164599069094474430_o.jpg


วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉาง จัดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

120555909_1801192023379902_9214686120744220823_o.jpg120389498_1801192176713220_3374567681284660132_o.jpg120191518_1801192163379888_772851930340058143_o.jpg120370985_1801192180046553_6857256108304516122_o.jpg120468165_1801192246713213_4670112787062192991_o.jpg120264140_1801192263379878_2267603043198611594_o.jpg120323432_1801192100046561_7493867022240389530_o.jpg


วันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉาง จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.บ้านฉาง ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

120250387_1800382443460860_300004920108268847_o.jpg120237298_1800382503460854_5297423467778019684_o.jpg120178941_1800382436794194_2150905179151829943_o.jpg120201378_1800382560127515_1361166434114953090_o.jpg120305606_1800382513460853_5179966150409544123_o.jpg120370968_1800382500127521_9009401581353712340_o.jpg120161990_1800382460127525_1177032002324173353_o.jpg


วันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉาง จัดกิจกรรมโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ที่ทำการอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

 

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563 นายเกรียงศักดิ์  เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงวิธีการด้านการปราบปรามและป้องกันการทุจริต ณ ที่ทำการอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี


วันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563 นายเกรียงศักดิ์  เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอบต.บ้านฉาง เข้าร่วมโครงการความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์กายภาพบำบัด โดย โรงพยาบาลปทุมธานี, สาธารณสุขอำเภอเมืองปทุมธานี, มูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการ, อบต.บ้านฉาง, เทศบาลตำบลบางหลวง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบบ้านฉาง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี


วันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉาง จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้างอบต. ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

S__8331408 1.jpg1192020__37.jpgS__8331409.jpg


วันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉาง จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมการให้บริการประชาชนเพื่อสร้างความพึงพอใจต่อการให้บริการของอบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

1192020__39.jpg1192020__28.jpgS__8331407.jpg1192020__41.jpg1192020__48.jpgS__8331403.jpg


วันอังคารที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563 นายศักดิ์ชาย ธนะรัชต์ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฉาง) พร้วมด้วยเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ตำบลบ้านฉาง ร่วมกับ อบต.บ้านฉาง และ ศูนย์ช่วยเหลือสังคมจังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่หมู่บ้านพนาสนธิ์วิลล่า หมู่ที่ 2 เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านฉาง

118212779_1765916906907414_3348145678912690252_n.jpg118174777_1765916573574114_2977823774441356221_n.jpg118115546_1765916733574098_285566647625818625_n.jpg118155961_1765916893574082_1566050686027042894_n.jpg118286970_1765916706907434_6710888023006966750_n.jpg118146962_1765916636907441_2049609728703660685_n.jpg118178586_1765916776907427_5299538380841393393_n.jpg118265339_1765916526907452_4450870517402405476_n.jpg


วันอังคารที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉาง จัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมการลดขยะโดยการจัดทำถังขยะในครัวเรือน ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

118011510_1765846790247759_6088502917559470477_n.jpg117956473_1765846903581081_4755563471398512702_n.jpg118049883_1765846850247753_5004339951465562508_n.jpg117994810_1765846833581088_7691575567707141017_n.jpg118072029_1765846773581094_5669264565328450399_n.jpg118248029_1765846986914406_1172057306647787626_n.jpg118282949_1765847020247736_5349454629838891965_n.jpg118195550_1765846926914412_1073113758699592056_n.jpg118189932_1765846966914408_1749926269072220585_n.jpg


วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2563 อบจ.ปทุมธานี ลงพื้นที่แจกข้าวสาร จำนวน 15 กก./ครัวเรือน ณ พื้นที่ตำบลบ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี


วันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉางจัดกิจกรรมโครงการอบรมส่งเสริมเกษตรกรเพื่อพัฒนาความรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ที่ทำการอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

117774940_1758993880933050_5409083941164284415_o.jpg117851376_1758993804266391_1770296226326335406_o.jpg117594366_1758993810933057_5960508883461141116_o.jpg117638570_1758994014266370_2532968506463502869_o.jpg117978469_1758993914266380_6297430803732605180_o.jpg117543766_1758993794266392_4435672009657201985_o.jpg


117675633_1757929471039491_2565591095291504327_n.jpg


117595888_1759931560839282_382617207261797552_n.jpg


118074082_1761815697317535_1192082605160370603_n.jpg


วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉางจัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมสภาอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

117221494_1754857678013337_9143325877741332449_o.jpg117236810_1754857488013356_5791836486747961982_o.jpg117377145_1754857514680020_1949604781530330302_o.jpg117641698_1754857644680007_4398321148626173237_o.jpg117364576_1754857584680013_5760373659752835935_o.jpg


วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เจ้าหน้าที่อบต.บ้านฉาง ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฉาง อสม.ตำบลบ้านฉาง ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน ณ หมู่บ้านพนาสนธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

117385696_1754817964683975_7989937947865283862_o.jpg117328231_1754818058017299_2506672488973802829_o.jpg117186790_1754817991350639_3422021617804912225_o.jpg117386412_1754817894683982_6466651784881996823_o.jpg117289932_1754818194683952_8851166981516561063_o.jpg117390172_1754817824683989_2835720402606121081_o.jpg117539286_1754818094683962_4194951199283900376_o.jpg


วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉาง จัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมสภาอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

117340124_1753905861441852_9180677733529747604_o.jpg117237507_1753905814775190_7422387464371348280_o.jpg117641335_1753905778108527_1419442969616851101_o.jpg117232315_1753905771441861_7615466430387998858_o.jpg117598201_1753905891441849_8271548089033774431_o.jpg


วันจันทร์ที่10 สิงหาคม พ.ศ.2563 นายเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) พร้อมพนักงานอบต. บ้านฉาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแต่ละตำบล อำเภอเมืองปทุมธานีร่วมกับอำเภอเมืองปทุมธานี นำโดย นายอาวุธ วิเชียรฉาย(นายอำเภอเมืองปทุมธานี) จัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ณ ซอยกิตติจิตต์ (ขนส่งปทุม

117388758_1750937975071974_4742041161730015581_n.jpg117261783_1750938245071947_5866997123656118160_n.jpg117444490_1750937951738643_616295448846827481_n.jpg117117488_1750937818405323_7371466437535403925_n.jpg117399969_1750938071738631_1876490494606343210_n.jpg117188360_1750938045071967_721097520613129761_n.jpg
)


วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2563 อบต.บ้านฉางจัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสภา อบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

sac1.jpgsac3.jpgsac2.jpgsac4.jpg


วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2563 อสม.ตำบลบ้านฉางร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นอบต.บ้านฉาง จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ แก่กลุ่มเด็กและเยาวชนตำบลบ้านฉาง ณ วัดนักบุญมาร์โก (ST. MARK THE EVANGELIST CATHOLIC CHURCH) หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

117444989_1750084048490700_8151671038841299599_o.jpg116887075_1750083928490712_7921620602366582542_o.jpg117121530_1750083881824050_523430051935377170_o.jpg116869915_1750083781824060_554508701450492261_o.jpg117259225_1750083961824042_6543158406324517136_o.jpg117182825_1750083855157386_5773481104283052368_o.jpg


วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 อบต.บ้านฉางจัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชดำริ (พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9) ด้านการส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563 อบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี ณ ที่ทำการอบต.บ้านฉาง (หลักสูตรการทำดอกไม้จากใบเตย)

114181025_1741690762663362_1422309442494155743_o.jpg116433472_1741690669330038_1192213612782089643_o.jpg116340350_1741690859330019_2824763827568171243_o.jpg114265406_1741690725996699_173147402619883771_o.jpg116431097_1741690912663347_1326958807332148955_o.jpg116434220_1741690745996697_93597587609993464_o.jpg116592339_1741690885996683_1344676412136439370_o.jpg


วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 นายเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) ร่วมกิจกรรมการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการบำรุงรักษาแม่น้ำ ลำคลองให้สะอาด ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ณ วัดดาวเรือง ตำบลบางพูด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

114072893_1741486699350435_3498387143813591237_o.jpg116793862_1741486696017102_8570199387972142156_o.jpg116443023_1741486712683767_218184955355479443_o.jpg113545652_1741486646017107_4875585318113727228_o.jpg116567004_1741486649350440_72512552949752170_o.jpg115762500_1741486779350427_8923478288341075013_o.jpg114093370_1741486796017092_299634264711260386_o.jpg


วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 อบต.บ้านฉางจัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชดำริ (พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9) ด้านการส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563 อบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี ณ ที่ทำการอบต.บ้านฉาง (หลักสูตรการทำลูกประคบสมุนไพร การพอกเข่าด้วยสมุนไพร การแช่เท้าสมุนไพร)


วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 อบต.บ้านฉางจัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชดำริ (พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9) ด้านการส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563 อบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี ณ ที่ทำการอบต.บ้านฉาง (หลักสูตรการทำขนมหวาน)

116792821_1740562032776235_1911824443961572430_o.jpg114894511_1740562429442862_8088201573596188036_o.jpg115788758_1740562282776210_2166200570387776689_o.jpg113999573_1740562329442872_8122695718854370859_o.jpg116691873_1740562212776217_2341043274612138851_o.jpg113432757_1740562026109569_3423823632815916580_o.jpg116720991_1740562369442868_3834973622982810746_o.jpg116592336_1740562296109542_1946073401586666926_o.jpg


วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉาง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ ที่ทำการอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

112215392_1735021286663643_2281801474903707020_o.jpg111114958_1735021189996986_1194089215335293369_o.jpg112872980_1735021293330309_8200970508228250167_o.jpg110210438_1735021176663654_2072889698341894514_o.jpg109979112_1735021563330282_1746118537487339663_o.jpg113357620_1735021186663653_2480078755208441518_o.jpg


วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 อบต.บ้านฉางจัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชดำริ (พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9) ด้านการส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563 อบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี ณ ที่ทำการอบต.บ้านฉาง (หลักสูตรการเลี้ยงปลาสวยงามและการขยายพันธุ์ไม้ประดับ)

112588944_1735017339997371_238166854599228708_o.jpg111009804_1735017346664037_7375865216251114077_o.jpg110535820_1735017433330695_176214714247767033_o.jpg110197811_1735017666664005_2500665280701400315_o.jpg113680539_1735017613330677_8191088836897999590_o.jpg110340507_1735017356664036_7957209268824402960_o.jpg110315095_1735017509997354_917804626279612314_o.jpg109758883_1735017619997343_8766058790495342301_o.jpg


วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉาง จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.บ้านฉาง ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

110174104_1734992063333232_1525882246990744329_o.jpg109688864_1734992143333224_482646131232079189_o.jpg112215407_1734992153333223_2687121392027152695_o.jpg109870597_1734992136666558_5038642652054897611_o.jpg109808074_1734992053333233_3732104542630154114_o.jpg


วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 อบต.บ้านฉางจัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชดำริ (พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9) ด้านการส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563 อบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี ณ ที่ทำการอบต.บ้านฉาง (หลักสูตรการสานกระเป๋าจากผักตบชวา)

109130344_1734016690097436_5108586180763823933_o.jpg110250814_1734016530097452_1174825138871225869_o.jpg109775815_1734016520097453_8344597526135312523_o.jpg114248521_1734016533430785_6628151550165210373_o.jpg110131893_1734016650097440_5261618114815294130_o.jpg


วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉาง จัดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

110199066_1734008323431606_2800566849396352023_o.jpg110024550_1734008160098289_8568923499410388254_o.jpg111537165_1734008163431622_3256247443876079732_o.jpg109775818_1734008336764938_5523926482245488222_o.jpg109731200_1734008313431607_6472777913346110657_o.jpg


109464276_1727195574112881_4790540319043336011_o.jpg


110201402_1727195404112898_1624288491303564484_o.jpg


109934330_1727195074112931_1552533950657875718_o.jpg


108141117_1727194790779626_2722742343786945775_o.jpg


109714157_1727193347446437_6904336866145891446_o.jpg


วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563 นายเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) ลงสำรวจพื้นที่ท่อประปาแตกชำรุด หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

106492950_1710479779117794_1223999512124743462_o.jpg106214124_1710479815784457_2081771629878315335_o.jpg75587495_1710479765784462_4597198570982330085_o.jpg106109839_1710479852451120_2683493494819855756_o.jpg106024476_1710479705784468_3417519733688991832_o.jpg82279138_1710479882451117_7352495554476808208_o.jpg106464115_1710479755784463_6550256284685851459_o.jpg


วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉาง ทำการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ณ ฟาร์มปทุมรัฐ ซอยอู่GRIP หมู่บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ริมถนน หมู่ 1 ถนนเลียบคลองบางโพธิ์เหนือ, ริมถนนหมู่ 2 ซอยผลสำราญ(กลุ่มบ้านผู้ใหญ่พิมล) ซอยทองหล่อ ซอยวัดราษฎร์ ริมคลองบางหลวง ซอยใจเกื้อ ซอยไก่โต้ง ซอยที่ดินอบต. สวนผัก หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

106165086_1710478682451237_472354676356382746_o.jpg106487122_1710478722451233_8064423259436536974_o.jpg106115917_1710478752451230_9182938341599959749_o.jpg106098700_1710478622451243_7483934256635562729_o.jpg106103476_1710478662451239_2446068268532066147_o.jpg83426154_1710478689117903_5353736747825498034_o.jpg106070135_1710478759117896_6340963622634024003_o.jpg


วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉาง ทำการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ณ หมู่บ้านทรัพย์หมื่นแสน1 หมู่บ้านพนาสนธิ์ หมู่บ้านอุไรยา (ร่มไทร) หมู่บ้านทัศนีย์ หมู่บ้านรัชชานนท์ ตำบลบ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

106107604_1710477449118027_3905533807532861487_o.jpg106414431_1710477355784703_1815105723155031588_o.jpg106501885_1710477349118037_8453241095091352171_o.jpg106565524_1710477362451369_6244867490014838972_o.jpg106120567_1710477529118019_2034382233986013880_o.jpg106105427_1710477439118028_7301146565050537566_o.jpg

 

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉาง ทำการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ณ หมู่บ้านราชาปทุม หมู่บ้านเพชรปทุม หมู่บ้านทรัพย์หมื่นแสน2 หมู่บ้านบางหลวง ชุมชนร่มเย็น ซอยตานาค หมู่ที่ 2

106492579_1710476002451505_2002610179530781332_o.jpg106203382_1710475912451514_588898478810551681_o.jpg106173219_1710475989118173_9163146447562486116_o.jpg106253087_1710476005784838_1020397132011095499_o.jpg83033294_1710475899118182_5711268070155262126_o.jpg106124720_1710475905784848_6717633378494462542_o.jpg


วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉางได้จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำการสำรวจข้อมูลสุนัขและแมว ณ ชุมชนสวนผัก หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

106135940_1706247672874338_5057816017096621215_o.jpg106023705_1706247666207672_1748292195857254479_o.jpg105605390_1706248026207636_152247559744149751_o.jpg104689982_1706247732874332_3106869247418913797_o.jpg105909515_1706248012874304_3262347624999089768_o.jpg106128727_1706248042874301_4160167517874878486_o.jpg106000255_1706247576207681_144027472333596446_o.jpg106000570_1706247882874317_3860707421495832387_o.jpg


วันอังคารที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563 พนักงานอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี ลงพื้นที่สำรวจผู้ขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ณ หมู่บ้านพนาสนธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

timeline_20200623_162712.jpgtimeline_20200623_162717.jpgtimeline_20200623_162714.jpgtimeline_20200623_162713.jpg


วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉางได้จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำการสำรวจข้อมูลสุนัขและแมว ณ เลียบคลองบางโพธิ์เหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

19.63__0009.jpg19.63__0005.jpg19.63__0016.jpg19.63__0014.jpg19.63__0004.jpg

 

วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉางได้จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำการสำรวจข้อมูลสุนัขและแมว ณ ซอยร่มไทร และหมู่บ้านทัศนีย์ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

18.63__0011.jpg18.63__0005.jpg18.63__0010.jpg18.63__0023.jpg18.63__0014.jpg18.63__0022.jpg18.63__0013.jpg

 

83418389_1703141693184936_4034247902797786679_n.jpg

 

 

106000735_1703141519851620_296347144471947570_n.jpg


105568720_1703138136518625_66750180569173535_n.jpg


วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563 กองช่องอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี ดำเนินการซ่อมบำรุงถนนซอยตานาค หมู่ที่ 2 ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

103940912_1694021197430319_9148526948349773085_n.jpg102875248_1694021250763647_4537292229301670434_n.jpg102743586_1694021270763645_2700065939516054919_n.jpg104173544_1694021214096984_8982018070997738697_n.jpg


วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉางได้จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำการสำรวจข้อมูลสุนัขและแมว ณ ปทุมรัฐฟาร์ม ริมทางบายพาส 2 ฝั่ง และหมู่บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตำบลบ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

102416233_1693371117495327_321481441112497150_o.jpg102445300_1693371140828658_6599556909781954226_o.jpg102402250_1693370987495340_1997716271398915776_o.jpg104219498_1693371094161996_4990334000172945365_o.jpg104238651_1693370874162018_469106759051726715_o.jpg104212075_1693370870828685_4600722362576972943_o.jpg102288790_1693370954162010_503736352747818485_o.jpg104183195_1693370860828686_4888860743448177405_o.jpg

 

วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2563 กองช่างอบต.บ้านฉาง ปฏิบัติหน้าที่ตรวจซ่อมบำรุงไฟฟ้าทางสาธารณะในพื้นที่เขตตำบลบ้านฉาง หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ตำบลบ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

102456326_1693036144195491_1493054448904238609_n.jpg103190576_1693036370862135_6043883151756978242_n.jpg102637513_1693036114195494_7133147817000939271_n.jpg104070616_1693036457528793_7612827828300603641_n.jpg102691592_1693036050862167_8465227127264224316_n.jpg104043818_1693036217528817_6008495462418793092_n.jpg


วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉางได้จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำการสำรวจข้อมูลสุนัขและแมว ณ ซอยทองหล่อ ซอยวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ซอยใจเกื้อ และซอยไก่โต้ง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

102400894_1692391717593267_7554222561751029948_o.jpg104184949_1692391887593250_5756487270964513070_o.jpg104231165_1692391704259935_7978408433599411431_o.jpg104271978_1692391637593275_4945193954047632326_o.jpg104224826_1692391794259926_6955532980899602664_o.jpg

 

วันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563 คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง จัดการประชุม ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

103051720_1691263601039412_8071539118740528745_o.jpg102382685_1691263524372753_4586975930827943257_o.jpg102287465_1691263611039411_8608158733775753464_o.jpg101948302_1691263594372746_8222750884565077150_o.jpg


เรื่อง เกณฑ์การคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

103559957_1692401067592332_8559855585347142315_n.jpg102472572_1692401064258999_1766818098424168404_n.jpg102571862_1692401100925662_7244463091397942380_n.jpg104179707_1692401110925661_7583510637088070014_n.jpg


เรื่อง การจัดเก็บและการใช้ประโยชน์ที่ดินของภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

101837749_1692400340925738_6941821725858299080_n.jpg102571862_1692401100925662_7244463091397942380_n.jpg102472572_1692400350925737_8407357192288556688_n.jpg


เรื่อง การรับสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทบทวนอปพร.อบต.บ้านฉาง

101689953_1689340174565088_2935309685595411845_o.jpg


วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.บ้านฉาง ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

101971169_1689362314562874_1954665644104368898_o.jpg101679979_1689362327896206_4959085233338161594_o.jpg102415376_1689362307896208_5899697349626217926_o.jpg101826722_1689362394562866_6253632641859866058_o.jpg101774640_1689362411229531_7157102148745709923_o.jpg


วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2562 อบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาอบต.บ้านฉาง ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉางอ.เมือง จ.ปทุมธานี

101739889_1689234234575682_8842799683121851827_o.jpg102920485_1689234347909004_3013136820278430675_o.jpg101836412_1689234254575680_664805918519600004_o.jpg103028579_1689234224575683_2523026103880620413_o.jpg101935910_1689234324575673_2761969391603301339_o.jpg


ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผุ้สูงอายุ

101763108_1689188077913631_1605893245597824804_o.jpg1111111111111111111111111111.jpg101797264_1689188197913619_5927627166739435624_o.jpg


วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563 นายเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล ณ หอประชุมโรงเรียนปทุมวิไล

102922035_1688588767973562_2258240692338110846_n.jpg101701348_1688588837973555_1439438440420503874_n.jpg103097037_1688588867973552_2154816446045954873_n.jpg101823292_1688588904640215_1162506537299055902_n.jpg


วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563 กองช่างอบต.บ้านฉาง ดำเนินการซ่อมท่อประปาชำรุด บริเวณริมคลองบางหลวง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

102825715_1686560644843041_6995072914118672384_o.jpg102270027_1686560728176366_1028557977772097536_o.jpg83398241_1686560764843029_1549536222286708736_o.jpg101301101_1686560758176363_417159212703940608_o.jpg101518343_1686560628176376_8151318981110661120_o.jpg101417249_1686560698176369_4974107925938176000_o.jpg


วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉางได้จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำการสำรวจข้อมูลสุนัขและแมว

82877905_1686484868183952_1689035548880011264_o.jpg102294642_1686485321517240_2983173804357844992_o.jpg102908925_1686485024850603_6144686681049006080_o.jpg101216499_1686485088183930_2211922021594431488_o.jpg101411090_1686485021517270_5402545117171023872_o.jpg


วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉางได้จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำการสำรวจข้อมูลสุนัขและแมว ณ หมู่บ้านทรัพย์หมื่นแสน 2 และหมู่บ้านบางหลวง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

101109539_1685572364941869_2875479268937170944_o.jpg101417253_1685572454941860_188254738775539712_o.jpg101025109_1685572471608525_9044678419266142208_o.jpg79193118_1685572378275201_1381894320054861824_o.jpg102865046_1685572441608528_3775964775096254464_o.jpg101126331_1685572224941883_3327230526200217600_o.jpg


racineeประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม

84019422_1690227404476365_3833336184368174882_n.jpg


ประชาสัมพันธ์ตารางการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2563

78124072_1681717995327306_6025069402313981952_o.jpg100773909_1681718261993946_2512571854028275712_o.jpg


วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นายเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองช่างอบต.บ้านฉาง ,นายช่างโยธาอาวุโส ร่วมประชุมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านฉาง เรื่อง การประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ณ ห้องประชุมอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

100088858_1680036915495414_3202171231843385344_o.jpg100971984_1680036925495413_8741590101970124800_o.jpg100586162_1680036945495411_4016933030475071488_o.jpg100096984_1680036855495420_8344186862654455808_o.jpg100325648_1680036858828753_2934187520503578624_o.jpg100603521_1680036865495419_5620910922471047168_o.jpg


วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉางได้จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำการสำรวจข้อมูลสุนัขและแมว ณ หมู่บ้านเพชรปทุม,หมู่บ้านราชาปทุม และซอยผลสำราญ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

100048515_1679957658836673_5660231751792852992_o.jpg100096984_1679957748836664_3523342319233269760_o.jpg100046108_1679957708836668_3931185103627091968_o.jpg100863951_1679957638836675_9123255919688286208_o.jpg100103802_1679957775503328_8521138205284630528_o.jpg100082564_1679957668836672_1829683654670942208_o.jpg


วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉางได้จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำการสำรวจข้อมูลสุนัขและแมว ณ หมู่บ้านทรัพย์หมื่นแสน 1 และหมู่บ้านพนาสนธิ์วิลล่า9 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

99440810_1679152265583879_8137811716986634240_o.jpg100061903_1679152382250534_5522678994572410880_o.jpg99377929_1679152188917220_3420253981618733056_o.jpg101657743_1679152242250548_7507190804310392832_o.jpg99424918_1679152362250536_8211142897676845056_o.jpg99364914_1679152398917199_651105651820331008_o.jpg100046573_1679152468917192_2512977109962457088_o.jpg98481022_1679152252250547_59042421496872960_o.jpg


วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉางรวมกับ ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผช.ผู้ใหญ่บ้าน ออกตรวจสถานประกอบการในเขตพื้นที่ตำบลบ้านฉาง

99374877_1679112115587894_1268178841780617216_n.jpg101639090_1679112182254554_2635808119451549696_n.jpg99368934_1679112025587903_2125636532344717312_n.jpg101667945_1679112235587882_5860487629920796672_n.jpg99306502_1679112018921237_8251045948470329344_n.jpg98484480_1679112172254555_7529018880375652352_n.jpg99263263_1679112122254560_3937107691729584128_n.jpg


วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นายเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) ร่วมกับเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี กรมกิจการเด็กและเยาวชน มอบนมผงสำเร็จรูปแก่ผู้ปกครองเด็ก ที่มีบุตรอายุ 0-3 ปี ณ ที่ทำการอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

100608196_1679104972255275_2992200236476137472_n.jpg100629071_1679105012255271_3809205189152342016_n.jpg99402005_1679105615588544_5247247410509381632_n.jpg100086899_1679104932255279_5501797868601606144_n.jpg100778080_1679105695588536_8381039735048503296_n.jpg100050271_1679104848921954_5156034910871355392_n.jpg99364397_1679105398921899_1083548651675975680_n.jpg99272262_1679105725588533_588479032870305792_n.jpg


วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 อบต.บ้านฉาง ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนในตำบล ร่วมแบ่งปัน "ตู้ปันสุข" สู้ภัยโควิด-19 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

100088942_1673703552795417_6099504149081096192_o.jpg99232745_1677166209115818_8233805739290787840_o.jpg100861562_1682578168574622_2689426061678084096_n.jpg83016140_1679108872254885_2921676263590461440_n.jpg100097364_1682578268574612_6334501781443182592_n.jpg98851702_1673703126128793_7643464627644268544_o.jpg98206273_1673702919462147_6281057940010958848_o.jpg98340073_1673702476128858_6047401162078945280_n.jpg


วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี ได้ประสานงาน อสม.และผู้นำชุมชน ออกบริการมอบหน้ากากผ้าและเจลล้างมือให้กับประชาชนตำบลบ้านฉางอย่างทั่วถึง นำทีมโดยท่านนายกเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.บ้านฉาง ณ ริมคลองบางหลวง ซอยวัดราษฎร์ ซอยทองหล่อ ริมถนน หมู่ที่ 2 และจะดำเนินการไปเรื่อยๆ เพื่อป้องกันการติดเชื้อ จนกว่าจะพ้นระยะปลอดภัย เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านฉาง

97878362_1673699009462538_7250269245097902080_o.jpg100477493_1673698932795879_8153221986630238208_o.jpg98116849_1673699046129201_1421879262989778944_o.jpg99159500_1673699092795863_3346947612954591232_o.jpg97997725_1673698946129211_145946416101982208_o.jpg98010120_1673698952795877_7583251230558781440_o.jpg


วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี ได้ประสานงาน อสม.และผู้นำชุมชน ออกบริการมอบหน้ากากผ้าและเจลล้างมือให้กับประชาชนตำบลบ้านฉางอย่างทั่วถึง นำทีมโดยท่านนายกเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.บ้านฉาง ณ บางโพธิ์เหนือ หมู่ที่ 1 ซอยใจเกื้อ และริมถนน หมู่ที่ 2 และจะดำเนินการไปเรื่อยๆ เพื่อป้องกันการติดเชื้อ จนกว่าจะพ้นระยะปลอดภัย เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านฉาง

99010839_1672636269568812_2812279585385742336_o.jpg97466079_1672638546235251_4628656563790282752_o.jpg98058578_1672639109568528_6062947844178837504_o.jpg98003216_1672634686235637_1281007801719586816_o.jpg99142302_1672638149568624_4044130193617453056_o.jpg98182628_1672637619568677_2262783827472547840_o.jpg97997421_1672635879568851_1263955823776759808_o.jpg98072890_1672637869568652_2603188246565355520_o.jpg


วันพุธที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี ได้ประสานงาน อสม.และผู้นำชุมชน ออกบริการมอบหน้ากากผ้าและเจลล้างมือให้กับประชาชนตำบลบ้านฉางอย่างทั่วถึง นำทีมโดยท่านนายกเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.บ้านฉาง ณ หมู่บ้านทัศนีย์ หมู่บ้านทรัพย์สมบูณ์ ซอยร่มไทร หมู่ที่ 1หมู่บ้านบางหลวง 2 และจะดำเนินการไปเรื่อยๆ เพื่อป้องกันการติดเชื้อ จนกว่าจะพ้นระยะปลอดภัย เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านฉางวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี ได้ประสานงาน อสม.และผู้นำชุมชน ออกบริการมอบหน้ากากผ้าและเจลล้างมือให้กับประชาชนตำบลบ้านฉางอย่างทั่วถึง นำทีมโดยท่านนายกเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.บ้านฉาง ณ หมู่บ้านทรัพย์หมื่นแสน 2 หมู่บ้านราชาปทุม และหมู่บ้านเพชรปทุม หมู่ที่ 2 และจะดำเนินการไปเรื่อยๆ เพื่อป้องกันการติดเชื้อ จนกว่าจะพ้นระยะปลอดภัย เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านฉาง

97671952_1670909533074819_6101128398338260992_o.jpg97803827_1671684959663943_7214816055300980736_o.jpg97749010_1670909666408139_740361884049342464_o.jpg97196057_1670909616408144_4168817208799002624_o.jpg98204786_1670909516408154_5809099196627681280_o.jpg97481621_1670909749741464_8094341781753167872_o.jpg97559216_1670909436408162_7640525547163877376_o.jpg97802864_1670909456408160_4509751244604047360_o.jpg


วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี ได้ประสานงาน อสม.และผู้นำชุมชน ออกบริการมอบหน้ากากผ้าและเจลล้างมือให้กับประชาชนตำบลบ้านฉางอย่างทั่วถึง นำทีมโดยท่านนายกเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.บ้านฉาง ณ หมู่บ้านทรัพย์หมื่นแสน 1 และหมู่บ้านพนาสนธิ์วิลล่า หมู่ที่ 2 และจะดำเนินการไปเรื่อยๆ เพื่อป้องกันการติดเชื้อ จนกว่าจะพ้นระยะปลอดภัย เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านฉาง

97108438_1670000919832347_4701341558060875776_o.jpg97390135_1670000829832356_5493419680192266240_o.jpg97148407_1670000753165697_7951472787028180992_o.jpg97434413_1670001006499005_6986368862245617664_o.jpg97407773_1670000883165684_6618404385338687488_o.jpg97154190_1670000963165676_8238026180314267648_o.jpg97188497_1670000733165699_3395945553350098944_o.jpg97197141_1670000909832348_31772956875030528_o.jpg


วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี ได้ประสานงาน อสม.และผู้นำชุมชน ออกบริการมอบหน้ากากผ้าและเจลล้างมือให้กับประชาชนตำบลบ้านฉางอย่างทั่วถึง นำทีมโดยท่านนายกเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.บ้านฉาง ณ ริมคลองบางหลวง ซอยทองหล่อ ซอยวัดราษฎร์ ริมถนน หมู่ที่ 2 และชุมชนสวนผัก หมู่ที่ 3 และจะดำเนินการไปเรื่อยๆ เพื่อป้องกันการติดเชื้อ จนกว่าจะพ้นระยะปลอดภัย เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านฉาง

qwqwqwqw3.jpgqwqwqwqw4.jpgqwqwqwqw2.jpg95564795_1653921508106955_2071079624367931392_o.jpgqwqwqwqw1.jpg95617780_1653920721440367_2256589986415509504_o.jpg95580223_1653921351440304_1751632901922881536_o.jpg95593336_1653920968107009_1281061063609024512_o.jpg95510499_1653921064773666_707591992250466304_o.jpg95471317_1653920941440345_8027286884017242112_o.jpg


วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี ได้ประสานงาน อสม.และผู้นำชุมชน ออกบริการมอบหน้ากากผ้าและเจลล้างมือให้กับประชาชนตำบลบ้านฉาง ณ ซอยใจเกื้อ หมู่ที่ 2 หมู่บ้านทรัพย์สมบูรณ์ และ ซอยบางโพธิ์เหนือ หมู่ที่ 1 นำทีมโดยท่านนายกเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ (นายกอบต.บ้านฉาง) และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.บ้านฉาง และจะดำเนินการไปเรื่อยๆ เพื่อป้องกันการติดเชื้อ จนกว่าจะพ้นระยะปลอดภัย เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านฉาง